Tüm Dünya İnternet İle Tanışıyor

Son yıllarda bilgisayar ve mobil dünyalarının internet erişimine olan ihtiyacı özellikle bulut bilişim (cloud computing) kullanan uygulamaların revaçta olmasıyla gitgide artar hale geldi. İnternet erişimi olmayan pek çok cihaz bu nedenle kullanıcılar aras

Tüm Dünya İnternet İle Tanışıyor

Son yıllarda bilgisayar ve mobil dünyalarının internet erişimine olan ihtiyacı özellikle bulut bilişim (cloud computing) kullanan uygulamaların revaçta olmasıyla gitgide artar hale geldi. İnternet erişimi olmayan pek çok cihaz bu nedenle kullanıcılar arasında yavaş yavaş popülerliğini yitirmeye devam ediyor.

2011 Mart ayında tahmini olarak 2 milyarı geçen internet kullanıcıları ile Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri internete bağlanmış hale geldi. Ancak hala bağlı olmayan 5 milyar insan var. Yani gelecek yıllarda bağlanacak insanlarla ilgili çok büyük bir potansiyel mevcut.
Her şey çok hızlı gelişiyor ve bir kısmımız için internet en az 10 yıldır hayatımızda, evimizde ve işimizde varolan bir teknoloji.İnternetin ne kadar hızlı geliştiğini daha iyi anlamak için Dünya Bankası verilerine bakmamız yeterli.

İşte internetin dünyada yayılırken oluşturduğu dikkat çekici noktalar şu şekilde:

1991’de hiçbir ülkede 100 kişide 1 internet kullanıcısından fazlası yoktu
1991’de 216 ülkeden sadece altı tanesi 100 kişide 1 internet kullanıcısına sahip olabildi.
2010 Dünya Bankası istatistiklerine göre Internete erişimi bulunan ülkelerin sayısı 186.
2010’da en yüksek internet erişim oranı %96 ile İzlanda’da.
2010’da ülke başına internet erişim oranı %34.8
2010’da Çin’de internet kullanım oranı %34
2010’da Çin’de internet kullanıcılarının sayısı 460 milyon
2010’da ABD’de internet kullanım oranı %79
2010’da ABD’de internet kullanıcılarının sayısı 245 milyon
2010’da Hindistan’da internet kullanım oranı %8
2010’da Hindistan’da internet kullanıcılarının sayısı 91.8 milyon
2010’da Türkiye’de internet kullanım oranı %39.8
2010’da Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı 28.8 milyon

Elimizdeki verilere göre Türkiye’de internet kullanım oranı ve kullanıcı sayısı her ne kadar önceki yıllara göre oldukça artmış olsa da hala alınması gereken uzun bir yolun olduğu anlaşılıyor. Zira ülkemizdeki internet kullanım oranı en gelişmiş ülkeler arasında bulunan ABD’den çok uzak ve Çin ile maalesef neredeyse aynı.

YORUMLAR