E-Spor Antrenörlük Kursu Başvuruları Başlıyor! İşte Aranan Şartlar

E-spor antrenörlük kursu çok yakında başlayacak. Peki, E-spor antrenörlük başvurusu nasıl yapılır? İşte Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklama!

E-spor antrenörlük kursu için başvuruların çok yakında başlayacağı duyuruldu. Peki, yardımcı antrenörlük kursu için hangi kriterlere sahip olmak gerekiyor? Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) tarafından paylaşılan başvuru şartlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

E-Spor Antrenörlük Kursu Başvuru Nasıl Yapılır?

E-spor yardımcı antrenör yetiştirme kursu 22 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kursa başvurmak için 250 TL ödemeniz gerekiyor. TESFED sayfası üzerinden ödeme bilgilerine ve başvuru yapma ekranına ulaşabilirsiniz. Ön başvuru tarihleri 8 - 18 Mart 2021 olarak açıklandı. Başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini  18 Mart 2021 saat 16.00'a kadar yapmanız gerekiyor.

Paylaşılan bilgilere göre dersler internet üzerinden yapılacak. 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ankara'da yüz yüze sınav olacak. Kontejyanın 75 kişi ile sınırlı olduğu açıklandı. Kursa katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan kriterlere sahip olması gerekiyor:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f)17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu
OYUN

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu

Bu hafta bir başka strateji oyunu daha ücretsiz olarak kütüphanemize ekleniyor. Wargame: Red Dragon, haftanın ücretsiz Epic Games oyunu oldu.

YORUMLAR