T3 Tutanak Gönder Uygulaması ile Seçim Güvenliği Sağlanacak

16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesi seçim güvenliği için T3 tutanak gönder uygulaması yayınlandı.

T3 Tutanak Gönder Uygulaması ile Seçim Güvenliği Sağlanacak

2017 Türkiye Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kaldı. Türkiye genelinde 55 milyon 319 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı referandum halk oylaması 16 Nisan’da gerçekleşecek. Anayasa’nın 18 maddesini değiştireceğinden son derece önemli olan referandumda YSK seçim sonuçlarının sağlamasının yapılabilmesi adına T3 Tutanak Gönder uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu.

16 Nisan Nerede Oy Kullanacağım?

16 Nisan Pazar günü Türkiye tarihinde en önemli oylamalarından birisi gerçekleşecek. Doğu illerindeki vatandaşlar 07:00 – 16:00 saatleri arasında, diğer illerdeki vatandaşlar da 08:00 – 17:00 saatleri arasında oylarını kullanacak. Sandık başında görevli seçmenler de başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek. Büyük seçime 1 gün kala hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilmiyorsanız; Yüksek Seçim Kurulu tarafından açılan Seçmen Portalı üzerinden veya mobil cihazlarından E-Devlet uygulamasıyla / E-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilirsiniz. (Muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan seçmen bilgi kağıdınız ulaşmadıysa veya kaybettiyseniz)

Geçerli Oy / Geçersiz Oy Nasıl Olur?

Seçim gününün yaklaşmasıyla özellikle sosyal medyada konuşulan konulardan birisi Geçerli ve Geçersiz Oy. Oyunuzun geçerli olabilmesi için şöyle basın, şöyle basarsanız oyunuz sayılmaz gibisinden paylaşımlara itibar etmeyin; YSK’nın resmi sitesi üzerinden Geçerli Oy Ve Geçersiz Oy hakkında detaylı bilgi, görsel formatında bulunmakta. Seçim vakti de şüphesiz ki; Oyların sayımına ilişkin birçok paylaşımla karşılaşacağız.

Türkiye T3 ile Seçim Güvenliğini Sağlıyor

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 16 Nisan referandumunda oyların sayımında sorun çıkmaması adına T3 Tutanak Gönder mobil uygulaması bile geliştirilmiş. iPhone/Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ile resmi sandık sonuç tutanaklarının fotoğrafını çekerek 81 ilde sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi’ne (T3) aktarılmasını ve böylece YSK seçim sonuçlarının sağlamasının yapılmasına katkıda bulunmuş olacaksınız.

16 Nisan Referandum Anayasa Değişiklikleri

 • Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.
 • Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.
 • TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
 • Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak.
 • Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
 • Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek.
 • Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
 • Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.
 • Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek
 • Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.
 • Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.
 • Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
 • Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.
 • TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.
 • TBMM Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.
 • Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.
 • Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar, Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.
 • Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek.
 • TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
 • Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek.
 • Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.
 • Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak.
 • Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.
 • TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.
 • Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri mahkemeler kalkacak.

YORUMLAR