Eğitim Sistemimizi Nakavt Eden PISA Testinin Bu 4 Sorusunu Çözebilir misin?

Eğitim Sistemimizi Nakavt Eden PISA Testinin Bu 4 Sorusunu Çözebilir misin?

Henüz yeni açıklanan uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA’nın sonuçları Türkiye eğitim sistemini bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında gösteriyordu.

Türkiye 72 ülke arasında ancak zor zar 50’inci olunca eteklerimiz tutuştu. Peki, bu PISA testi nasıl bir şeydi, biz yapabilir miydik mesela? Sonuç olarak bizi teste tabi tutan testin neye benzediğini bir anlamak lazım diyorsanız buyurun bir göz atın. Bakalım 15 yaşında öğrencilere sorulan soruları siz çözebilecek misiniz?

PISA testinden birkaç soru çözmek Türkiye’nin eğitim sisteminin nasıl değerlendirildiğini ve 15 yaşındaki öğrenci kardeşlerimizin seviyesinin hangi sorularla ölçüldüğünü merak ediyorsanız hodri meydan. Ama hemen aşağı inip cevaplara bakmak yok, tamam mı? 

Örnek Sorular

1-Yeryüzü atmosferine giren uzaydaki kayalara meteor deniliyor. Isınan meteorlar, ışık yayarak yeryüzü atmosferine düşüyor. Meteorların çoğunluğu, yeryüzüne düşmeden önce yanarak yok oluyor. Bir meteorun Dünya’ya çarptığında yarattığı çukura, krater adı veriliyor.

Meteor Dünya ve yeryüzüne yakınlaşırken, hızlanmaya başlıyor.

Sizce bunun nedeni ne?

A) Dünya, kendi ekseni etrafında dönerek meteoru kendisine doğru çekiyor.

B) Güneş’in yaydığı ışınlar meteoru itiyor.

C) Dünya’nın kütlesi meteoru kendine çekiyor.

D) Meteor, uzay boşluğu tarafından itiliyor.

2-Yukarıdaki üç krateri inceleyin. Kraterleri, onları oluşturan meteorların boyutuna göre büyükten küçüğe sıralayın.

A) A, C, B

B) A, B, C

D) C, A, B

3- Bu üç krateri inceleyin.

Kraterleri, ne zaman oluştuklarına göre en eskiden en yeniye doğru sıralayın.

A) B, C, A

B) A, B, C

C) C, A, B

4-Şemada, üç büyük balık tankından oluşan deneysel bir balık çiftliği gösteriliyor.

Okyanustan çekilerek filtrelenmiş tuzlu su, bir tanktan diğerine akarak okyanusa geri dökülüyor. Bu balık çiftliğinin asıl amacı, sürdürülebilir yollarla hasat edecek şekilde dil balığı yetiştirmek. Dil balıkları, daha çok kum kurtlarıyla besleniyor. 

Balık çiftliklerinde, aşağıdaki organizmalar da kullanılabiliyor:

Mikroalgler: Sadece ışık ve besinle çoğalabilen mikroskobik organizmalar.
Kum kurtları: Sadece mikroalglerle beslenerek çoğalabilen omurgasız hayvanlar.
Kabuklular: Mikroalgler ve sudaki diğer küçük organizmalarla beslenen organizmalar.
Sazlık: Sudaki besleyici maddeler ve atıkları çeken çalılar

Araştırmacılar, besin değeri yüksek maddelerin büyük oranda okyanusa geri aktığını fark ettiler.

Bu organizmalardan hangileri balık çiftliğinde kullanılırsa, sorun çözülür?

A) Daha çok besin
B)Daha çok kum kurdu
C) Daha çok kabuklu deniz hayvanı
D)Daha çok sazlık

CEVAPLAR BURADA

1 =c
2 =a
3 =c
4 =d

Kaynak: BBC Türkiye

YORUMLAR