Japonya İnsan Embriyosunda Genetik Değişikliğe İzin Verebilir

Japonya İnsan Embriyosunda Değişiklik 1

Nature dergisinin haberine göre, Japonya’da yeni bir taslak çalışma yayımlandı. Çalışmada, insan embriyosunda genetik değişiklik yapılmasına izin veren kurallar yer alıyor. 

Sağlık ve bilim alanında çalışan bakanlık ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan uzman heyeti tarafından kamuoyunun dikkatine sunulan taslakta, CRISPR–Cas9 gibi DNA zincirlerinin kurgulanmasında kullanılan araçların insan embriyosuna uygulanmasına izin veriliyor.

Taslakta geçen kurallara göre, insan embriyosunun genetiğinin yalnızca araştırma amacıyla değiştirilmesine izin veriliyor, üreme amaçlı değiştirilmesi yasaklanıyor. Ancak bu konuda herhangi bir yasal yaptırımdan bahsedilmiyor. Taslak çalışmanın kabul edilmesi durumunda gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Taslağın, gelecek aya kadar kamuoyunun eleştiri ve fikirlerine açık olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, insan embriyosunun bilimsel araştırmalarda kullanılmasıyla, insanın erken gelişim döneminin aydınlatılması ve kalıtsal hastalıklara yol açan genetik mutasyonların düzeltilmesi gibi konularda çok önemli ilerlemeler sağlanabileceğini belirtiyor.

Japonya İnsan Embriyosunda Değişiklik 2

Japonya’da insan embriyosunun bilimsel araştırmalarda kullanılmasına izin verilse bile, ülkede embriyoların genetiğinin değiştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Öjeni Çalışmalarıyla Üstün Irk Endişesi

İnsan embriyosunun genetiğinin değiştirilmesi konusu, bilimsel açıdan faydalar getirecek olsa da etik açıdan tartışmaları beraberinde getiriyor.

Sağlık ve bilimsel amaçlar dışında insan ırkının belirli tercihlerle ıslah edilmesi veya üstün ırklar yaratılması gibi amaçlarla, insan embriyosunun genetiğinin değiştirilip öjeni çalışmaları yapılmasından endişe ediliyor.

Günümüze kadar insan embriyosuna genetik müdahalenin yapıldığı en az sekiz bilimsel çalışma yayımlanmıştı. Bu çalışmalar ABD, Çin ve İngiltere’de yapılmıştı. ABD ve Çin'deki çalışmalar yasaların koyduğu sınırlar çerçevesinde yapılırken, İngiltere'de yasaların yanı sıra ulusal denetim kurumundan da izin almak gerekiyor.