Şişelenmiş Su Çevreye Nasıl Etki Ediyor?

Şişelenmiş su çevreye nasıl etki ediyor? Araştırmacılar, şişe suyun çevre üzerindeki nasıl bir etkisinin olduğunu ortaya çıkarmak için yeni araştırma yaptı.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre şişelenmiş su zannedilenden de çok olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Bu suyun çevre üzerindeki etkisi, musluk suyu ile dolduran bir şişeden çok daha büyük olduğunun artık herkes tarafından onaylandığı bugünlerde araştırmacılar, soru işaretlerini gidermek adına yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada İspanya'nın Barselona kentinde yaşamını sürdüren katılımcılar yer aldı. Barselona'nın yaklaşık yüzde 58'i şişe su kullanan yaklaşık 1,35 milyon insanın yaşadığı bir yer olduğundan araştırma için en uygun yerin Barselona olduğuna karar verildi. Yeni çalışmada şehirdeki herkesin tamamen şişe su içmesi halinde neler olabileceğine yönelik öngörülerde bulunuldu.

İzlanda Batan Kıtanın Son Kalıntıları Olabilir
Bilim

İzlanda Batan Kıtanın Son Kalıntıları Olabilir

İzlanda batan kıta kalınlarından ibaret bir ülke olabilir. Yapılan son araştırmalara göre İzlanda adası, 10 milyon yıl önce sulara gömülen bir kıta kalıntısı.

Şişelenmiş Su Kullanımı Aşırı Ölçüde Artarsa Ne Olur?

Araştırma ekibi, ihtiyaç duyulan hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi sürecini göz önünde bulundurarak ekstra üretim yükünün yıllık 83,9 milyon dolara mal olacağını ve yılda ortalama 1,43 hayvan türünün yok olmasına yol açacağını tespit etti.

Araştırmacılar, şehirdeki herkesin musluk suyuna geçmesi durumunda şişe suyun çevre üzerindeki olumsuz etkisinin 1.400 kat daha artacağı ve maliyetin 3.500 kat daha artacağı sonucuna vardı.

Yayımlanan makalede şişe suyun çevreye olan olumsuz etkilerinin musluk suyundan daha büyük olmasının sebebi olarak üretim süreci gösterildi. Üretim aşamasında kullanılan kaynaklar ve bunların çevreye olan etkisi, çevre üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açıyor.

Yukarıdaki sayılar, bilim insanları tarafından yaygın olarak kullanılan ve bir ürünün tüm ömrü boyunca çevre üzerindeki etkisini gözler önüne sermek için başvurulan yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanıyor. Bu değerlendirme kapsamında üretim, nakliye, dağıtım, kullanım ve imha gibi faktörlere yer veriliyor.

Ekip diğer araştırmalardan farklı olarak çalışmada hem LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) hem de SED'i (Sağlık Üzerindeki Etkisi Değerlendirmesi) kullandı. Araştırmacıların amacı, filtreli ve filtresiz musluk suyu ile şişe suyun arasında ne gibi farkların olduğunu ortaya çıkarmaktı.

Araştırmada musluk suyunu da şişe suyunu da içmenin güvenli olduğu vurgulansa da musluk suyu şişe suyundan farklı olarak hükûmetlerin denetimine daha sıkı bağlı olduğu için musluk suyunu içmek daha güvenli olduğu sonucuna varıldı. Musluk suyuna yönelik düzenlemeler sayesinde su, mesane kanseri ile bağlantılı kimyasallardan arındırılabilir.