Türk Telekom'un Yeni Teknolojisinin Talipleri Artıyor

Argena SDN

Türk Telekom’un kurduğu Argela tarafından geliştirilen yazılım tabanlı ağ teknolojisi, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’daki şirketler başta olmak üzere birçok telekom devinin radarına girmeyi başardı.

Türk Telekom’un teknoloji iştiraki Argela, SDN (yazılım tanımlı ağ) denilen yeni nesil ağ teknolojisi kullanarak geliştirdiği açık kaynak kodlu yazılımlarla dikkat çekmeyi başardı. RAN Slicing olarak tanımlanan sistemle birlikte kamu veya özel kuruluşların tek baz istasyonundan özel iletişim dilimi alabilecekleri vurgulanırken, afetler ve ülke güvenliğinde kesintisiz iletişim sağlanabileceğinin de altı çizildi.

Tüm dünyada sistemi uygulanabilir noktaya getiren ilk şirket Argela olurken, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan; “Test aşamasındaki bu teknolojiyi, ikisi ABD biri de İspanyol operatör şirketi satın almak için İstanbul, Ankara ve Madrid’de sistemi denemeye başladı. Bakanlık da bize bu konuda son derece yardımcı oldu, deneme sürecinde her türlü desteği verdi” dedi.

Argela’nın başta SDN konusunda olmak üzere 28 patent başvurusu bulunduğunu söyleyen Doğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Argela’nın ABD’deki yapılanması Netsia, 2010 yılından bu yana ONF’de ‘innovator’ statüsü ile yer alıyor. Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik önemli projelerinden Milat’ın önemli bir kısmı Argela’nın ONF’deki çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Yakında Silikon Vadisinde Türk Telekom olarak Netsia şirketine komşu olarak yeni bir ofis de açacağız.”

SDN teknolojisindeki başarısının ardından Türk Telekom, kar amacı gütmeyen ve dünyada 5G başta olmak üzere, yeni teknolojilere katkı sağlamayı ve bunların standartlarını belirlemeyi hedefleyen açık kod tabanlı platformlardan ONF’nin (Open Networking Foundation) yönetimine de alındı ve söz konusu teknolojilerde Google, AT&T, Deutsche Telekom, Verizon, Samsung yanında söz sahibi olmaya başladı.

Özellikle afet anlarında kullanılacak RAN Slicing teknolojisi şöyle tanımlandı: “RAN Slicing sistemi ile tek baz istasyonundan eğer istenirse kamuya özel bir iletişim dilimi verilebilir. Kamu buradan afet gibi acil durumlar ya da ülke güvenliğinde kilit kurumların biribiri ile iletişimi için kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet alabilir. Bu süreçte vatandaşın haberleşmesi de kısıtlanmaz. RAN Slicing sistemini isterse bir belediye, hatta bir holding, küçük bir şirket bile alabilecek. Hatta operatörler de isterse tek baz istasyonundan tüm hizmetlerini verebilecek.

YORUMLAR