Yapay Zeka İnsan Nefesinden Hastalıkları Tespit Edecek

yapay zeka insan nefesi

İngiliz bilim insanları tarafından geliştirilmeye çalışan yeni bir yapay zekâ teknolojisinin, insan nefesini koklayarak hastalıkları bulacağı söylendi. Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hastalıkların erken teşhis şansının yükseleceği belirtildi.

Nefes yapay zeka

Loughborough Üniversitesinde görevli veri bilimi ekibi tarafından geliştirilen bazı matematiksel modeller sayesinde, yapay zekâ teknolojilerinin insan nefesinde bulunan yüzlerce bileşeni tespit edecekleri ve bu bileşenler arasından kansere dair bilgileri bulabilecekleri kaydedildi.

Aslında havadaki materyalleri analiz eden cihazlar, uzun süredir kullanılıyordu. Buna rağmen hastalık erken teşhisinde benzer teknolojilerin kullanılabilmesi için insanlardan elde edilen verilerin, uzmanlar tarafından incelenmesi ve analiz edilmesi zorunluluğu doğuyordu. İnceleme ve analiz sürelerinin çok uzun olmasıysa bu teknolojilerin hastalık teşhislerinde kullanılmasını güçleştiriyordu. Bunu engellemek adına bütün işi yapay zekaya yaptırmak isteyen bilim insanları, ilk adımı attı.

Yapay zekanın geliştirilmesi adına akademisyen, doktor, hemşire, radyologlardan oluşan ekip kanser tedavisi görmekte olan hastalardan nefes örnekleri topladı. Sonrasında bu örnekler kimyagerler ve bilgisayar bilimcileri tarafından incelendi.

Aldehit denilen ve genellikle hoş kokular tarafından eşlik edilmesine rağmen stres kaynaklı hastalıklarla ilişkili olan bir kimyasal grubu tanımak üzer odaklanıldı. Uzun süren araştırma süreci sonucunda yapay zeka bazı hastalıkları tespit edebilecek seviyeye gelirken, yapılan geliştirmelerle birlikte sistemin daha tutarlı hale getirileceği söylendi.