2023'de Çizgi Romanlar Okul Ders Programlarında Olacak

31 Ekim 2016 tarihinde çizgi-roman tekniği ile geliştirilen bilim-kurgu hikâyelerinin lise ve dengi sınıflarda yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine son derece etkili olabildiğine dair bir çalışma yayınlanmıştı.

Çizgi romanlar okullarda

31 Ekim 2016 tarihinde çizgi-roman tekniği ile geliştirilen bilim-kurgu hikâyelerinin lise ve dengi sınıflarda yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine son derece etkili olabildiğine dair bir çalışma yayınlanmıştı. Çizgi-roman tekniği ile geliştirilen bilim-kurgu hikâyeleri, bu çalışmada eğitim materyali olarak kullanılmıştı. Araştırma genel olarak toplumsal ilerlemede, toplumun fen ve teknolojiye yaptığı yatırım ile yaratıcılığın bir sonucu olarak yeni ürün ve keşiflerin çıkabildiğine işaret etmektedir.

Bu bağlamda pozitif bilim derslerinin (matematik, fizik, kimya ve geometri) eğitiminde yaratıcılığın önemi açık olarak ortaya konmuştur. Söz konusu dersler fark yaratabilen yeni ve yaratıcı fikirler oluşturarak rakiplerinin önüne kolayca geçebilmiş  ve farkındalıklarını koruyabilmişlerdir.

Türkiye’de bu çalışmada TÜBİTAK tarafından hazırlanan Vizyon 2023 Strateji vizyonu; "Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten,net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir TÜRKİYE..."  olarak  benimsenmiş. Hükümetin 2023 vizyon'u kapsamında özellikle yaratıcı, kendi öğrenmelerinden sorumlu bireyler yetiştirilmesi de bu mantık ve düstur ile hedeflenmiştir. Böylelikle fen eğitiminde yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye yönelik yöntem ve tekniklerde yeniden desteklenmiş ve plana dahil edilmiş olup, bu gibi bir tedrisatla değişime açık hayal gücünün desteklenmesi ile bireyin ilgisini çekmeyen konularda baskı yapılmasının da önüne geçilebilmesi ve sağlanması mümkün olabilecek.

Çizgi roman

Çizgi Romanlar Ve Eğitim

Çizgi roman, çağdaş kültürümüzü oluşturan unsurlardan biri olarak tanımlanabilir. Modern çağda ortaya çıkmış yeni bir sanat türüdür dersek hiç de yanılmış olmayız. Sınır tanımaz bir hayal gücünün ve yaratıcılığının ürünü olan çizgi romanlar özel güçleri olan kahramanların dünyayı kurtarmasından, sosyolojik olaylara kadar birçok konunun mizah, korku ve gerilim öğeleri taşıyarak resmedilmeleri ve çocukları hayal gücüne katkıda buluna çalışmalar olarak da dikkat çekicidirler, bu yüzden de 2023 hükümet vizyonunda kendine yer edinmiş gibi görünüyorlar. Çünkü bu eserler bir hayal dünyası yaratıyormuş gibi görünmelerine rağmen aslında gerçek dünyamıza oldukça paralel bir dünya yaratıyorlar.

Çizgi romanları yaratma biçimine sınıflandırmak mümkün, bunlardan ilki, eğlence amaçlı hazırlanan ve ağırlığın anlatıda olduğu "kahraman çizgi romanları" olarak son derece sanayileşmiş bir janradır. Çizgi romanları yaratma biçimine göre iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan ilki, eğlence amaçlı hazırlanan ve ağırlığın hikaye örgüsünde olduğu "kahraman çizgi romanları"dır. Yaratıcısının önemi çok önemli olmasa da öyküleri ve hikayeleri bir çizgi romana has kanallarla iletebilir. Diğeri ise gerçeğe yakın olup zıtların açık bir şekilde sunulduğu, farklı problemlerin çözümlerini ele alan "yaratıcı çizgi romanlar" olarak tanımlanabilir.

Çizgi-roman tekniği ile geliştirilen bilim-kurgu hikâyelerinin kullanılarak pozitif bilim öğretiminin izlendiği uygulamalara katılan yurt dışı öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeylerinin alt boyutlarının son derece geliştiği de MEB tarafından incelenerek kabul edilmiş ve bu inceleme söz konusu eğitimin a) Akıcılık, b) Esneklik, c) Orijinallik  açısından hızla benimsenebildiğini de ortaya çıkarmış.

Overwatch'un Çizgi Romanı 'First Strike' İptal Edildi
OYUN

Overwatch'un Çizgi Romanı 'First Strike' İptal Edildi

Rekabete dayanan online FPS oyunu Overwatch, doğası gereği tek oyunculu oyunlara göre hikaye anlatmanın zor olduğu oyunların başında geliyor.

Çizgi Roman Severler İçin En İyi 10 Android Uygulaması
MOBİL

Çizgi Roman Severler İçin En İyi 10 Android Uygulaması

Çizgi roman hayranları için de teknolojideki gelişmeler yüzleri güldürüyor diyebiliriz. Zira artık çizgi romanlara her ay yüzlerce lira dökmek zorunda kalmıyorlar.

Çizgi Roman ve Animasyon Müzesi
GALERİ

Çizgi Roman ve Animasyon Müzesi

Çizgi Roman ve Animasyon Müzesi

YORUMLAR