Afet Yönetiminde Yapay Zeka Teknolojilerinin Önemi

Birçok konuda olduğu gibi yapay zeka teknolojileri afet yönetiminde de etkin rol oynuyor. İşte afet yönetiminde yapay zeka teknolojilerinin önemi!

Dijital alandaki gelişmeler, yakın gelecekte afetlerdeki organizasyonu önemli ölçüde şekillendirecek. Afetlerin önceden tahmin edilmesi, hızlı müdahale edilmesi ve afet sonrası hasar tespiti gibi unsurlar yapay zeka teknolojileri sayesinde çok kolaylaşacak. Afet yönetiminin etkinliğini önemli ölçüde artıracak. Yapay zeka rehberliği sayesinde afetlerin öncesinde olması muhtemel tüm durumların üzerinde çalışılabilecek.

Afet Yönetiminde Yapay Zeka Teknolojileri Neden Gerekli?

Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) tarafından doğal afetlerle ilgili bazı rakamlar paylaşıldı. Bu rakamlar kapsamında orman yangınları, deprem, kuraklık, kasırga, sel vb. doğal afetlerde her sene yaklaşık olarak 160 milyon insan hayatını kaybediyor.

Doğal afetler maddi kayıpların yanı sıra can kayıplarına da yol açıyor. Doğal afetlerin şiddeti ve sıklığı ilerleyen dönemde daha çok artabilir. Ayrıca global iklim krizi de aynı oranda yükselişe geçecek gibi duruyor. Tüm belirttiğimiz bu noktalardan dolayı doğal afetlerle ilgili afet yönetim sistemleri kuruluyor. Afet yönetim sistemleri; uluslararası, ulusal ve yerel anlamda olacak.

Günümüzde dijital teknolojilerle yapay zeka uygulamalarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Yapay zeka teknolojileri sayesinde meydana gelen bir afet hızlı ve kolayca çözümlenebiliyor. Dünya geneline bakıldığında afet yönetiminde yapay zeka teknolojilerinin önemi daha iyi kavranmış diyebiliriz. Çünkü afet öncesi ve sonrasına dair yapay zeka uygulamaları daha çok kullanılıyor.

Yapay Zeka Teknolojileri ile Afetlere Karşı Erken Uyarı Sistemleri

Yapay zeka teknolojileri; afetlerin hem öncesi hem de sonrası için hayati önem taşıyor. Yalnızca afet sonrası için değil öncesinde de çok gereklidir. Afet öncesinde yapay zeka teknolojileriyle hava tahminleri, uydu görüntüleri vb. kaynaklardan elde edilen veriler analiz edilip erken uyarı sistemleri kurulabiliyor.

Erken uyarı sistemleri; tsunami, sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetlerde de çalışabiliyor. Deprem meydana gelmeden önce 10 - 15 saniye öncesi uyarı veren özel sistemlerde geliştirilmiştir. Bu sistemler sayesinde deprem meydana gelmeden önce insanlar hızlıca güvenli alanlara yönlendirilebiliyor.

Ayrıca enerji santralleri vb. riskli yapılarında kullanımı sonlandırılabiliyor. Yapay zeka teknolojileri ile afetlere karşı uyarı sistemleri avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Hızlı planlama,
  • Doğru yöntemlerin uygulanması,
  • Hızlı karar verme,
  • Verileri depolama,
  • Verilerin işlenmesi,
  • Verilerin değerlendirilmesi,
  • Verilerin haritalandırılması.

Yazımızda afet yönetiminde yapay zeka teknolojilerinin öneminden bahsettik. Aynı zamanda doğal afetlerde kullanılabilecek uygulamaları listelediğimiz yazımızı buradan okuyabilirsiniz: Doğal Afet Anında Faydalı Olabilecek Uygulamalar

Afetlerde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yaşam

Afetlerde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından vatandaşlarımız yaralarını sarmaya çalışırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bir açıklama yapıldı.

YORUMLAR