Bilim İnsanları Akad'ların Ansızın Yok Olmasının Sebebini Buldu

akad imparatorluğu

İlk birleşik Sümer devleti olarak anılan ve günümüzden 4200 yıl önce tarihten silindiği bilinen Akad İmparatorluğu hakkında uzun süredir merak edilen bir gerçek gün yüzüne çıkarıldı. Günümüz Suriye ile Irak topraklarında kurulan ve ansızın ortadan kalkmaları ile tarihçileri meraka gark eden Akad İmparatorluğu hakkında en önemli sorulardan bir tanesi cevaplandı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin son sayısında, Oxford Üniversitesinden Stacy Carolin ve ekip arkadaşlarının Akad İmparatorluğu üzerinde yaptıkları ayrıntılı çalışmaya yer verildi. Makalade imparatorluğun ansızın ortadan kalkmasındaki sebepler ortaya konulmaya çalışılırken, ilginç detaylara ulaşıldığı belirtildi.

Kral Sargon'un Mezopotamya'daki Sümer kentlerini birleştirerek kurduğu güçlü bir memur mekanizmasıyla idare edilen Akad İmparatorluğu, zamanının en güçlü ‘süper devletlerinden' biri kabul edilse de, kurulmasından yalnızca 200 yıl sonra dağıldı, başkenti olan Akkad kentiyse geriye iz bırakmadan yok oldu. Bir iç karışıklık ya da yabancı saldırılar uzun süredir tartışma konusuyken, yeni bulgular elde edildi.

akad imparatorluğu harita

Akad İmparatorluğu’nun yok olmasının sebebi iklim

Günümüze oldukça yakın dönemde ise imparatorluğun dağılmasında iklimin önemli rol oynamış olabileceğini iddia eden tarihçiler, iklim bilimciler ve jeologlar, yaşanan iklim sorununu araştırmaya koyulmuşlardı.

Carolin ve ekibi tarafından yapılan ilk tespit şöyleydi: “O zamanlar, sadece Sümerleri değil, eski Hint ve Mısır medeniyetlerini de eş zamanlı olarak yok eden bir iklim felaketinin meydana geldiğinden uzun süredir şüpheleniyorduk. Ancak Kızıldeniz'in sahilinde ve Umman Körfezi'nde bulduğumuz bazı çelişkili kalıntıların dışında bununla ilgili elimizde başka kanıt yoktu.”

Bilim insanları, İran'ın kuzeyindeki Demavend kentinin yakınlarında yer alan bir mağarada son 5 bin yıl içinde oluşan sarkıtları inceleyerek, imparatorluğun yok oluşuna gerçekten de kuraklığın yol açtığı konusunda doğrudan kanıtlara rastladı. Mağaranın Akad İmparatorluğu'nun kuzey bölgelerinin yakınında bulunduğu için araştırmacılar, krallığının çöküş dönemine denk gelen iklim koşullarını net bir biçimde restore etti. Mezopotamya'nın ilk 'süper devleti' yok eden faktörün gerçekten de iklim olduğu ortaya çıktı, zira araştırmacılar, 4.26 bin yıl önce sarkıtların büyümesinin sert bir şekilde yavaşladığını ve bunun yağışların seviyesinde keskin bir düşüşe işaret ettiğini saptadı. Araştırmaya göre büyük kuraklık yaklaşık 300'ü aşkın yıl sürdü ve sona erdiği dönem, Mezopotamya'nın yeniden doğuşuna ve Babil'in kurulmasına denk geliyor.