Facebook ve WhatsApp Yazışmaları Delil Sayılacak

Mahkeme tarafından alınan karara göre Facebook ve WhatsApp yazışmaları gibi elektronik ortamda gerçekleştirilen yazışmalar artık delil olarak kabul edilecek.

Bir işçi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği bir prim borcu iptali için bir avukat ile anlaştı ancak avukat ile ücret sözleşmesi imzalamadı ve ilk duruşmaya girmediğini iddia ettiği avukatın velaketini iptal etti. Avukat, ilk duruşmaya girmemesine rağmen davacı hakkında icra takibi başlattı. Davacının haklı olduğu ise avukat ve davacı arasında geçen mesajlaşmalar ile gün yüzüne çıktı. Mahkeme tarafından alınan karara göre Facebook ve WhatsApp yazışmaları artık delil sayılacak.

Facebook ve WhatsApp Yazışmaları Artık Delil Niteliğinde

Bir işçi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptalini gerçekleştirmek için bir avukat ile anlaştı ancak avukat ile sözleşme imzamaladı ve ilk duruşmaya girmediğini iddia ettiği avukatın vekaletini iptal etti. Avukat, davacıdan alacaklı olduğunu ileri sürerek icra takibi başlattı. Davacı, avukatın davanın ilk duruşmasına bile girmeden vekaletten azil ettirildiğini öne sürdü.

Avukatlık ücretinin fahiş olduğunu ileri süren davacı, avukatlık ücretinin bir kısmının ödemesinin yapıldığını belirtti. Dava kapsamında ödeme yapıldığına dair kanıt olarak iki taraf arasında geçen mesajlaşmalar gösterildi. Davacı, davalıya borçlu olmadığının tespit edilmesini ve davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini istedi. Davalının avukatı, davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Facebook ve WhatsApp yazışmaları gibi dijital ortamda gerçekleştirilen mesajlaşmalarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Yasada; 'Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.' yazılıdır."

"Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Konkordato Talep Eden İstanbul Bilişim İçin İflas Kararı Verildi
İNTERNET

Konkordato Talep Eden İstanbul Bilişim İçin İflas Kararı Verildi

Çok sayıda kullanıcıyı mağdur ettiği iddia edilen İstanbul Bilişim için karar verildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı

YORUMLAR