Gebze'ye Teknoloji Bankası Kurulacak!

Teknoloji Bağımlılarının Hayatlarını Değiştirecek Öneriler

Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında en az gelişmiş ülkeler İçin Teknoloji Bankası kurulmasına yönelik anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi kabul edildi.

Çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında en az gelişmiş ülkeler İçin Teknoloji Bankası kurulmasına yönelik anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Ve teklif, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı.

Birleşmiş Milletler kararıyla belirtildiği üzere Teknoloji Bankası Gebze'de kurulacak. Teknoloji Bankası'nın ev sahibi ülkede tüzel kişiliğe sahip olacak. Kuruluş; anlaşma yapma, taşınmazları ve taşınabilirleri uygun biçimde elde etme ve elden çıkarma hakkına sahip olacak ve her türlü yasal süreçten muaf tutulacak.

Teknoloji Bankası'nın mülkiyeti ve varlıkları, her türlü kısıtlama, düzenleme, denetim ve moratoryumdan muaf tutulacak. Hükümet, Teknoloji Bankası'nın resmi kullanımı için ihtiyaç duyduğu motorlu taşıtlara vergisiz yakıt tahsisatı sağlayacak. Teknoloji Bankası varlıkları, malları, geliri, faaliyetleri ve işlemleri doğrudan ve dolaylı vergilerden muaf tutulacak. Teknoloji Bankası Genel Müdürü diplomatik temsilcilere verilen ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlanabilecek.