Süper Kahraman İmajı İnsanları İyilik Yapmaya İtiyor

Superman bilimsel araştırma

Süper kahraman resimleri görmek ya da süper kahramanlardan haberdar olmak, insanları iyilik yapmaya yöneltiyor! Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, süper kahraman figürünün insanlar üzerindeki etkisini araştırdı ve ilginç sonuçlara ulaştı.

Frontiers in Psychology isimli akademik derginin 23 Kasım tarihinde yayınlanan sayısında yer alan çalışma, süper kahraman imajının insanlar üzerinde, başkalarına yardım etme fikri uyandırdığını ortaya koydu. Virginia Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Hope Koleji Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan ilk araştırmaya, 246 kişi katıldı. Çalışmaya katılanlara, süper kahraman ve nötr resimler gösterildikten sonra, insanlara yardım edip etmeme niyetlerine dair sorular soruldu. İkinci deneye ise 123 kişi katılım gösterdi ve katılanlara süper kahramanlar gösterildikten sonra sıkıcı işlere yardım etmeleri istendi.

İlk araştırmada, katılımcılara süper kahraman resimleri ve bisiklet gibi nötr resimler, iki ayrı grup olarak gösterildi Sonuçtaysa Örümcek Adam ya da Süpermen gibi kahramanların resimlerine bakanların, ihtiyaç sahibi birine yardım etme oranlarının daha yüksek olduğu verisine ulaşıldı. Nötr resimlere bakanlar ise kayıp parayı iade etme ya da sıkışan bir motosikletliye yardım etme gibi durumlarda daha az istekli oldular.

İkinci deneydeyse, katılımcılar iki ayrı odaya alındılar ve bir gruba sadece süper kahraman fotoğrafları, diğer grubaysa nötr fotoğraflar gösterildi. Fotoğraf gösteriminin tamamlanmasının ardından araştırmacılar, her iki gruba da ekstra görevler vererek, bunlara yardımcı olmalarını istedi. Tahmin edebileceğiniz gibi süper kahraman görenler ekstra görevlere yardımcı olmaya daha istekli olurlarken, ikinci grupta yer alanlarda bu sayı biraz daha azdı. Makalenin sonucunda süper kahramanların hayatın anlamı olduğu gibi bir sonuca ulaşılmadı; ancak süper kahraman gibi motive edici şeylerin, insanların yardım etme dürtülerini tetiklediği bilgisine ulaşılmış oldu.