Doktorlara 'Önce-Sonra' Fotoğrafları Artık Yasak

once-sonra fotoğrafları yasak

Sosyal medyanın vazgeçilmezleri ‘önce-sonra’ fotoğrafları artık doktorlara yasak.

Hasta mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından hazırlanan kılavuzla, doktorların ameliyat sonrası değişimi paylaşmaları yasaklandı. Kural ihlali durumunda hekimlere 6 aya kadar meslekten men edilme cezası verilecek.

TTB Genel Sekreteri Doktor Mehmet Sezai Berber, hastanın onayı dahi olsa reklam malzemesi haline getirilmesinin doğru bulunmadığı paylaşımlar için, “Bu kılavuzdaki kuralları çiğneyen hekimlere sırasıyla uyarı, para ve 15 gün ila 6 ay arasında meslekten süreli men etme cezası verilecek.” dedi. 22 maddeden oluşan kılavuz, İzmir Tabip Odası’nın sitesinden duyuruldu.

Sadece hastaları kapsamayan bildiride, “Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarıyla görüntülerine yer verilemez.” kuralı da yer alıyor. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemeyeceğine de değinen kılavuzun, “Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.” ve “İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz.” maddeleri de dikkat çekti.

Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

MEB Okullarda Sosyal Medyayı Yasakladı

Doktorlara 'Önce-Sonra' Fotoğrafları Artık Yasak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.