Evden Çalışma Sisteminde Son Durum: Beyaz Yakalılar Bunu Beğendi

Evden çalışma sistemi giderek daha fazla yaygınlık gösteriyor ve beyaz yakalılar durumdan oldukça memnun. Araştırma detaylarına gelin birlikte göz atalım.

Pandemi süreci ile birlikte birçok kişi evden çalışma sistemine geçti. Özellikle de beyaz yakalılar olarak tabir edilen plaza çalışanları, bu sistemle en fazla muhattap olan kişilerdi. Peki onlar bu sistem hakkında ne düşünüyor? İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesi tarafından yapılan bir çalışmada tüm detaylar ortaya çıktı.

Beyaz yakalı çalışanları kapsayan araştırma, 27 Mayıs-22 Haziran'da 1077 kişi ile gerçekleşti. Araştırma raporu; İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Arıkboğa'nın başkanlığında Doç. Dr. Ebru Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Buket Akdöl ve Arş. Gör. Oğuzhan İrengün ile birlikte çıkarıldı. Böylece çok daha kapsamlı bir araştırma olması sağlandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun, konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Evden çalışma sistemi birçok değişiklik yarattı

Bu araştırmada birçok detaya yer verildi. "Betimleyici bir çalışma olan bu raporda veri toplama aracı olarak online anket yöntemi ve kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır. Araştırmaya katılarak anketi cevaplayan kişi sayısı 1077'dir. Rapor, uzaktan çalışmanın olumsuzluklarına da vurgu yapmaktadır. Çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamada yaşadıkları sorunlar, işletmelerinden hiçbir destek almamalarına rağmen yüksek performans gösterme baskısı bunlar arasında sayılabilir" ifadeleri kullanıldı.

Bu araştırmada beyaz yakalıların yüzde 63'ünün ilk defa evden çalışmasına rağmen büyük ölçüde uyum sağladığı ifade edildi. Prof. Dr. Yorğun, "Salgın öncesinde katılımcılardan iş ortamını sakin ve keyifli bulanların oranı yüzde 33,5, iş ortamını sakin ve keyifli bulmayanların oranı da sadece yüzde 20,4'tür. Salgın sırasında ise iş ortamını (evden çalışma) sakin ve keyifli bulan katılımcıların oranı yüzde 48,2 iş ortamını sakin ve keyifli bulmayanların oranı da sadece yüzde 12,2'dir. Evden çalışma ortamını, iş yerine göre sakin ve keyifli bulanların oranının daha fazla olması, salgın sırasında evden çalışmayı daha avantajlı kılmaktadır. Salgın sırasında iş yerine gitmenin bireyde yarattığı endişenin, katılımcıların evde çalışmayı sakin ve keyifli bulmasında en önemli etken olduğunu söylemek mümkündür." diyerek konuya netlik kazandırmaya çalıştı.

Tek başına yaşayan beyaz yakalılar daha kaygılı

Araştırmada ayrıca tek yaşayan beyaz yakalıların diğerlerine göre daha kaygılı olduğu ifade edildi. Bu durum bireylerin tek yaşamasının temel ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük sorun yarattığını ortaya koyuyor. Ayrıca kadınlarda tükenmişlik duygusunun çok daha fazla olduğu da belirtildi.

Araştırma sonuçları ile ilgili konuşan Yorğun, "İşletmeler ve çalışanlar yalnızca olumlu unsurlar üzerine odaklanmayıp bu çalışma sistemi ile birlikte ortaya çıkabilecek olan olumsuz noktaları da dikkatlice değerlendirmelidir. Evden çalışma sisteminin çalışan üzerinde yaratacağı uzun dönemli etkiler ve küresel salgının henüz bitmediği göz önünde bulundurularak stratejiler geliştirilmelidir'' diyerek konuyu sonuca bağladı.

YORUMLAR