2019 Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı, Sınav Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı. Binlerce bekçi adayının beklediği bekçilik sınavı sonuçları nereden öğrenilir? Tüm detaylarıyla anlatıyoruz.

Bekçilik Sınavı Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Bekçilik sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? Bekçi adayları sınavda beş şıklı, çoktan seçmeli yüz soruya yanıt verdi. Bekçi olabilmek için en az 50 puan yapmak gerekmekte.

Sınav takvimi içerisinde yapılan açıklamalarda adayların sonuçlarının 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı.

Bekçilik sınavında her soru eşit puan ağırlığına sahip. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanıldı ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemedi.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuçlarına buradan2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuçlarına ise buradan kolayca ulaşabilirsiniz. Bekçilik sınavında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı hatalı soru ve soruların çıkması hakkında şunları söyledi:

"Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

YORUMLAR