Amatör Boks ile Demans İlişkisi İlk Kez Ortaya Çıktı

35 yıllık çalışma sonrasında amatör boks ile demans ilişkisi gözler önüne serildi.

Amatör boks ile demans ilişkisi sanılandan daha fazla.

Araştırmacılar, 35 yılı kapsayan devam eden uzun vadeli bir sağlık çalışmasından elde edilen verileri kullanarak, gençliklerinde amatör boks sporuna katılan erkeklerin, yapmayanlara kıyasla son yıllarında Alzheimer benzeri bilişsel bozukluktan neredeyse üç kat daha fazla muzdarip olduklarını buldu.

Baş yazar Peter Elwood, "Profesyonel boksun kronik travmatik beyin hasarına neden olduğu biliniyor, ancak amatör boks, daha erken başlangıçlı Alzheimer benzeri bozukluk olarak kendini gösteren, klinik olarak ölçülebilir uzun vadeli beyin hasarı ile ilişkili." dedi.

Kalpte Yeni bir Hücre Türü Keşfedildi: Atış Hızını Etkiliyor
Bilim

Kalpte Yeni bir Hücre Türü Keşfedildi: Atış Hızını Etkiliyor

Kalpte yeni hücre türü keşfedilmesi bilim dünyasında merak uyandırıyor. Kalpte keşfedilen yeni hücre türü kalp atışı konusunda kritik öneme sahip olabilir.

Amatör boks ile demans ilişkisi 35 yılda ortaya çıktı

Yeni araştırma, gençken boksun olası uzun vadeli etkilerini araştırmak için Caerphilly Kohort Çalışması olarak bilinen değerli bir gözlemsel çalışmanın verilerine baktı. Bu proje 1979'da başladı, birkaç bin erkek kaydoldu ve birkaç on yıl boyunca yaşam tarzı ile sağlık arasındaki ilişkiyi takip etti.

Çalışmanın başında erkekler 45 ile 59 yaşları arasındaydı ve her beş yılda bir testler tamamlanarak 35 yıl boyunca takip edildi. Çalışmanın 35. yılında tüm katılımcılar demans ve Alzheimer hastalığını değerlendirmek için kapsamlı bilişsel testleri tamamladı.

Araştırmanın başlarında, katılımcılar 60'lı yaşlarının ortalarındayken değerlendirilirken, gençken yaşadıkları boks deneyimleri ve yaşamları boyunca herhangi bir kafa travması geçirip geçirmedikleri hakkında birkaç soru soruldu.

Her deneğin deneyimlemiş olabileceği boks derecesi açıkça ölçülmedi. Bunun yerine katılımcılara şu soru soruldu: “Gençken ciddi bir spor olarak boks yaptınız mı?”

Son olarak yeni çalışmada 1.123 erkekten oluşan bir örnek kullanıldı ve bu deneklerden 73'ü gençliklerinde “ciddi” boks yaptığını bildirdi. Bu amatör boksörlerin üçte birinin, boks yapmayan erkeklerin beşte birine kıyasla, son yıllarında bilişsel bozulma yaşadığı bulundu.

Amatör boksörler, boksör olmayanlara kıyasla, genellikle Alzheimer hastalığının erken evresi olarak kabul edilen bir demans türü olan vasküler olmayan bilişsel bozulma gösterme olasılığının üç katına sahipti. Ayrıca eski boksörler, boks yapmayanlardan ortalama beş yıl önce demans belirtileri gösterdi.

Elwood, bu çalışmada bildirilen boksun büyük olasılıkla sporun bugün sıklıkla görülen güvenlik önlemlerinden yoksun olduğu 20. yüzyılın ortalarında gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Yine de spordan kaynaklanan herhangi bir potansiyel uzun vadeli bilişsel bozulmayı önlemek için 21. yüzyılda uygulanabilecek ekstra önleyici tedbirler olduğunu öne sürüyor.

YORUMLAR