Çocukların İnternet Kullanımı ve Onları Bekleyen Riskler

İnternet kullanımının özellikle çocuklara yönelik gözlenen bir takım riskleri de bulunduğunu göz ardı edemeyiz.

internet çocuk

Erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de büyük bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağı olan internete erişim ve kullanım her geçen gün hızla yaygınlaşıyor. Internet, çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Ancak internet kullanımının özellikle çocuklara yönelik gözlenen bir takım riskleri de bulunduğunu göz ardı edemeyiz.

Yasal olmayan, şiddet ve cinsellik içeren sitelere kolay erişim, tehlikeli insanlarla iletişim, oyunlara aşırı bağımlılık başta gelen bu risklerden sadece bazılarıdır. Bunun yanı sıra uyuşturucu kullanımı ve terör gibi yasal olmayan yollara destek arayanlar da İnterneti bir propaganda aracı olarak kullanıyorlar. İnternet kullanımının giderek artması, sınırsız, denetimsiz ve yasaksız her türlü bilgiye ve kişilere erişimin kolaylığı, çok olumlu gelişmelerin yanında bazı önemli ancak olumsuz sonuçların doğmasına da neden olabiliyor. Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte bilgisayar çocukların dünyasında önemli bir yer edindi. Ancak internetin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bazı sorun ve tehlikelerin teknoloji çağıyla birlikte geldiğini göz ardı etmemeliyiz.

Çocuklar ve gençler İnternet ve bilgisayar teknolojilerini kullanırken teknik, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan şiddete maruz kalabiliyorlar. Bu nedenle internet ve bilgisayar teknolojilerinin ne kadar kullanıldığından ziyade nasıl kullanıldığını da araştırılmak önem arz ediyor. İnternet ortamında çocukların karşı karşıya kalabileceği zararlar arasında; yasadışı içeriğe maruz kalma, çevrimiçi ortamlarda çocukların ve gençlerin kendilerinin ya da ailelerine ait kişisel bilgilerin eposta, sohbet programları, vb. aracılığıyla üçüncü şahısların eline geçmesi, internet üzerinden ebeveynlerinin kredi kartı ile onlardan habersiz alışveriş yapabilme, kendilerinden yaşça büyük ve kötü niyetli kişilerle haberleşebilme gibi sayısız dezavantajları da vardır.

internet ve çocuk

Çocuklara Yönelik İnternet Riskleri ve Sosyal Ağlar

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araştırma Projesi sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan çocuklar diğer Avrupa ülkelerine oranla daha az riskli durumla karşılaşıyorlar. Bulgular ise şöyle listelenebilirler:

İnternet’te cinsel içerikli fotoğrafla karşılaşma oranıyla ilgili verilere göre, Türkiye’de çocukların yaklaşık yüzde13’ü cinsel içerikli fotoğrafla karşılaştığını belirtirken,  Avrupa çapında bu oran yaklaşık olarak aynı görünüyor.

İnternet vasıtasıyla cinsel içerikli fotoğrafa maruz kalıp rahatsız olma oranı Türkiye’deki çocuklar için yüzde 46 iken, Avrupa çapında rahatsızlık oranı sadece yüzde 33 olarak kayıt edilmiş.

Türkiye’deki çocukların yüzde 9’u zorbalığa maruz kaldığını, sadece yüzde 3’ü zorbalığın İnternet aracılığı ile gerçekleştiğini belirtiyorlar.

Öte yandan Avrupa çapında çocukların yüzde 20’si zorbalığa maruz kaldığını, sadece yüzde 5’i zorbalığın İnternet aracılığı ile gerçekleştiğini belirtilmiş.

Türkiye’de 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 12’si cinsel içerikli mesaj aldığını, yüzde 4’ü de buna benzer mesaj yolladığını söylemiştir.

Avrupa genelinde çocukların yüzde 12’si cinsel içerikli mesaj aldığını, yüzde 3’ü de buna benzer mesaj yolladığını kabul etmiştir.

Türkiye’de cinsel içerikli mesaj aldığını söyleyen çocukların yüzde 50’si bundan rahatsız olduklarını bildirmiştir.

Avrupa’da, çocukların sadece yüzde 25’i buna benzer mesaj aldıklarında rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.

Türkiye’de 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 14’ü yüz yüze tanışmadığı kişilerle İnternette görüştüğünü, sadece yüzde 2’si bu kişilerle İnternet dışında buluştuğunu da belirtmiştir.

Avrupa çapındaki çocukların yüzde 25’i tanımadığı kişilerle ilk defa İnternet’te görüştüğünü, yüzde 6’sı ise bu kişilerle İnternet dışında da buluştuğunu belirtmiştir.

YORUMLAR