Hava Kirliliği Dünya Ekonomisine Ne Kadar Zarar Veriyor?

Doğalgaz, kömür, petrolün havaya kirliliğine neden olduğunu biliyoruz. Peki, hava kirliliğinin dünya ekonomisine ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz? Greenpeace, fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin ekonomiye de ne denli zarar verdiğini gözler önüne seren raporu yayınladı.

Küresel sera gazı alımının yüzde 25’ini kömür, doğalgaz ve petrol oluşturuyor. Fosil yakıtlar sadece çevreye zarar vermiyor, aynı zamanda ekonomi maliyetini de ciddi oranda etkiliyor.

Hollanda merkezli çevreci sivil toplu kuruluşu Greenpeace’in yayınladığı rapora göre fosil yakıtların küresel ekonomiye günlük 8 milyar dolar, yıllık 2.9 trilyon dolar maliyeti var. 8 milyar doların küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3.3’üne denk geldiğini belirtmek gerek. Aynı raporda fosil yakıtların en çok kullanıldığı ülkelerin Amerika, Çin ve Hindistan olması dikkat çekiyor. Söz konusu üç ülkede görülen sağlık sorunlarının başında yıllık 4.5 milyon prematüre ölüm geliyor.

Oxford Economics, 2019’u sonlarına doğru yayınladığı raporda 2050 yılı itibarıyla ortaya çıkacak 2°C’li ısınmanın küresel gayrisafi yurt içi hasılaya olan etkisinin yüzde 7.5 seviyelerine çıkabileceğini belirtmişti.

YORUMLAR