Microsoft Çevrimiçi Çocuk İstismarı ile Mücadele Ediyor

Microsoft Çocuk İstismarı ile Mücadele Ediyor

Microsoft, çocukları çevrimiçi istismar eden hesapları tespit etmek ve bildirmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Artemis projesi olarak adlandırılan teknoloji, sohbet işlevi sunan nitelikli çevrimiçi hizmet şirketlerine ücretsiz olarak sunulacak. Artemis projesinde, sohbet tabanlı konuşmalar gözden geçirilecek ve tehlike içerip içermediği değerlendirilecek. Teknoloji, tehlike olduğunu düşündüğü konuşmaları işaretleyecek ve çevrimiçi hizmet şirketleri, bu konuşmaları yeniden gözden geçirebilecek.

Kasım 2018’de başlayan projede, Microsoft, Meet Grup, Roblox, Kik ve Thorn birlikte çalıştı. Çocukları cinsel istismardan korumak için teknoloji üreten bir sivil toplum kuruluşu olan Thorn tarafından teknolojinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Devam Ediyor

İleriye Doğru Atılmış Önemli Bir Adım

Microsoft şirketi Artemis projesinin ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Ancak yeterli olmadığının da altını çizdi. Çocuk istismarının büyük bir problem olduğunu ifade eden şirket, problemin büyüklüğünün şirketi yıldırmadığını, çevrimiçi çocuk istismarına dur demek için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Microsoft, çocuk istismarı ile mücadele eden tek teknoloji firması değil; Youtube geçtiğimiz yıl, yaptığı çalışma sonucunda, çocuk istismarına açık olan onlarca videoyu kaldırmış ve yorumları silmişti. Facebook da çevrimiçi çocuk istismarıyla mücadele eden şirketlerden bir diğeri.

YORUMLAR