Türkiye Ar-Ge Çalışmalarına Gaz Veriyor

Ar-Ge Çalışmaları

Türkiye, teknolojik Ar-Ge çalışmalarına destek vererek, ulaşım sistemleri ve kent altyapılarında akıllı uygulamalara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

2018 ve 2020 dönemlerini kapsayacak olan yeni bir destek programı, rekabet gücünün artırılması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesi için Ar-Ge çalışmalarına destek verecek. Bu program, teknolojik ihracatının da ülke çapında artırılmasını hedefliyor.

Yeni destek altyapısı, Ar-Ge çalışmalarının üretim sürelerini etkinleştirerek, kurumsal yapılar içinde yeniden kurgulanmasına da yol açacak. Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile birlikte teknik eğitim programları yeniden yapılandırılacaklar.

Çalışma dahilinde, özel Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı da artırılarak bine çıkarılacak. Yeni yapılanmayla birlikte; biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte ileri malzeme teknolojisi alanlarında altyapılar oluşturulacak. Bu bağlamda, enerji, sağlık, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri ön plana alınacak.

Yeni planlamayla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımı, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılma politikası ve elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Böylelikle proje, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı ulaşım sistemlerin de gelişmesine ön ayak olacak, binalar, kent ve enerji altyapıları gibi akıllı uygulamalara geçiş hızlanacak.

Kısaca bu yeni yapılanma; bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri teşvik edilecek, sektörün yurt dışına açılımına da hız kazandırmış olacak.

YORUMLAR