Türkiye Teknolojinin Tüm Halkalarını Bir Merkezde Birleştirecek

Türkiye Teknolojinin Tüm Halkalarını Bir Merkezde Birleştirecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Teknoloji halkalarını birleştirecek model için çalışıyoruz" diyerek yeni bir girişim ile ilgili detaylar verdi.

Bakan, bu yeni model ile beraber kamunun tüm AR-GE ve teknoloji için özel sektöre yapacağı fonlamanın tek kaynaktan bütçeleneceğini, üst karar merci olarak da Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacağını açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz yılın dünya ve Türkiye için teknolojik anlamda çok da başarılı geçmediğini belirtti. Özlü, 2016'nın küresel güvenlik sorunları ve terörist faaliyetlerin ağırlık kazandığı bir yıl olduğunun altını çizerek, tüm yaşanan güvenlik sorunlarının ekonomiyi de doğrudan etkilediği söyledi.

Bakan Özlü, yeni dönemde teknolojiye gereken önemi vereceklerini söyleyerek, Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasına yönelik dönüşüm çalışmaları olduğuna işaret etti. Özlü, çalışmaların sadece TÜBİTAK'ı kapsamadığını, kamunun teknoloji üretmede özel sektöre vereceği destekleri tek çatı altında toplayan bir dönüşüm üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Yeni bir modelin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Önemsediğimiz nokta, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının müştereken belirlenmesi. Üçünün birbirini tamamlaması, birbirinin girdisi ve çıktısı olmasını öngörüyor. Araştırma Geliştirme Fonu olacak. Amacımız araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmak. Araştırma geliştirmeye harcadığımız bedel GSMH içinde yüzde 1,06 seviyesinde. Bunu yüzde 2'ye, 2023'e kadar yüzde 3 çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Microsoft Türkiye Güvenlik Raporu

Yenilenebilir Enerjide Öncü Ülke, Türkiye

Türkiye Siber Savaşçılar Yetiştirmeye Başladı

YORUMLAR