Uzaylılar Bizim Gibi Konuşuyor Olabilir

Uzaylı Dili Chomsky

Geliştirdiği üreticisi-dönüşümsel dilbilgisi kuramıyla dilbilim alanına yön veren, siyasi görüşleriyle Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok başvurulan aydınlarından bir tanesi olmayı başaran Noam Chomsky, uzaylı dillerinin bizim kullandıklarımızdan çok farklı olmayabileceğini iddia etti.

Uzaylı Dili Noam Chomsky

Chomsky, 1957 yılında yayınladığı Sözdizimsel Yapılar (Syntactic Structures) kitabıyla üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramını ortaya koymuş, ardından 1965’te çıkan Sözdizim Kuramının Çeşitli Yönleri (Aspects of Theory of Syntax)  ile kuramını tam teşekküllü bir akım haline getirmeyi başarmıştı. Ünlü dilbilimci, F. Saussure’den bu yana çeşitli değişikliklerle ve eklemelerle kullanılan dil ve söz ayrımına farklı bir bakış açısı getirerek, dilsel edim ve dilsel edinç fikirlerini ortaya atmıştı. Chomsky’e göre, dilin kullanılışı ve dilin dizge halinde konuşulması yetenekleri, her insanda doğuştan gelen bir özellikti. Bu sebeple her insan konuşabiliyor ve dünya üzerindeki diller benzer gramer yapıları içeriyorlardı. Kısaca Chomsky, dilin sonradan öğrenilen bir durum olmadığını, aslında insan beyninde başından beri kendine yer bulduğunu söylüyordu.

Bugüne kadar insanların konuştukları dillerin benzerlik gösterdiğini ve ilerleyen yıllarda “evrensel dilbilgisi” yapısının ortaya çıkarak, bütün insanların tek bir dik konuşma ihtimalinin olduğunu dile getiren Chomsky, bu fikrini geliştirerek, dünya dışına taşıdı. Uluslararası Uzay Geliştirme Konferansı kapsamında Jeffrey Watumull ile birlikte konuşma yapan Chomsky, “Kaprislice söylemek gerekirse Marslı dili, insanların kullandığı dilden çok farklı olmayabilir” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Dışı Akıllarla Mesajlaşma (METI) kurumunun başkanı Dogulas Vakoch, “Chomsky sık sık bir Marslının Dünya’yı ziyaret etmesi durumunda, hepimizin aynı dilin farklı lehçelerini konuştuğumuzu göreceğimizi, çünkü tüm dillerin temel bir yapı paylaştıklarını düşünür” ifadesini kullandı.

Güney Kaliforniya Üniversitesinden Bridget Samuels ve Güney Illinois Üniversitesinden Jeffrey Punske isimli dilbilimciler ise konuya fizik ve biyoloji tarafından yaklaştılar ve şunları söylediler: “Bütün evrende işleyen benzer fizik kuralları var: Uzun mesafeler boyunca bir sinyalin iletimi gibi. Bu sebeple benzer dilin olduğu da düşünülebilir; ancak uzaylı dillerinde kavramlara ve nesnelere çok farklı kelimeler verilmiş olabilir, çok karmaşık kelime hazneleri kullanıyor olabilirler.

Kısaca dilbilimciler, evrenin çoğu zaman benzer kurallarla işlediğini ve insanların evrensel bir dilbilgisiyle konuştuğu fikrinden hareket edilirse, uzaylıların da bizimkine benzer bir dil kullanabileceğini söylediler. Muhtemelen bu dilin ilk bakışta bizimkinden çok farklı olduğu görülecek olsa da derinlerine inildiğinde aynı dilin konuşulduğunun görüleceğini belirttiler.

Tüm bu düşüncelere rağmen Chomsky’nin fikirlerine karşı çıkan dilbilimcilerin sayısı da bir hayli fazla. Özellikle Everett gibi dilbilimcilerin Brezilya ormanlarında yaptıkları çalışmalardan sonra Chomsky’nin evrensel dilbilisi kuramının çok da sağlam olmadığı görülürken, bütün evrende aynı dilbilgisi temelinde diller geliştirildiğini düşünmenin sağlam bir hayal gücü gerektiğini de belirttiler.