Zuckerberg ve Gates Temiz Enerji İçin Güçlerini Birleştiriyorlar!

Zuckerberg ve Gates Temiz Enerji İçin Güçlerini Birleştiriyorlar!

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, temiz enerji üretimi için oluşturdukları Breakthrough Energy Coalition adlı organizasyonu aktif hale getirdiklerini açıkladılar. Hiç karbon salınımı yapmayan enerji üretim teknikleri üzerinde yatırımlar yapacak olan bu organizasyonun diğer üyeleri ise yine sektörün önde gelen işadamları olarak karşımıza çıkıyorlar. BEC olarak kısaltabileceğimiz bu organizasyonun en temel hedefi ise küresel ısınma ve kirlenmenin etkilerini durdurmak, gelecekte de ortadan kaldırmak.

Bu hafta Paris'te gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Kontrolü Konferansı'nın hemen öncesinde gerçekleştirilen açıklama, böylece konferansta Bill Gates ve Barack Obama'nın açıklaması beklenen Inovasyon Misyonu'nun da bir destekleyicisi olacak. İnovasyon Misyonu adlı karar, ülkelerin enerji üretim teknikleri için yaptıkları harcamaları 5 yıl boyunca tam iki katına çıkarmalarını hedef alıyor. Böylece hem fosil kaynaklı enerjilerden kurtulma hem de daha fazla enerji üretimi sağlama amaçlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2020 yılına kadar devletlerin 20 milyar doları temiz enerji araştırmaları için harcamaları bekleniyor ve bunun daha sonraki senelerde artması da beklentiler arasında. BEC organizasyonu ve İnovasyon Misyonu çalışmaları her ne kadar birbirinden ayrı olsalar da, hem devletlerin hem de özel sektörün bu konudaki ortak çalışmalarının desteklenmesi amacıyla birbirleriyle etkileşimde olmaları gerekecek. Böylelikle temiz enerji üretimi için oldukça bol miktarda kaynak ayrılması da mümkün hale gelecek.

Önümüzdeki senelerde her iki girişim de oldukça ses getirici gelişmelerle karşımıza çıkacaktır. Fosil yakıtların ortadan kaldırılması ve temiz enerji kullanımının popüler hale gelmesi gelecek yüzyılın en büyük trendleri arasında kendine yer bulacaktır.

Türkiye’nin Alternatif Enerjili Araçları Pistte Kozlarını Paylaştı

YORUMLAR