Mars’ta Koloni Kuracak Kadar Cesaretli ve Terbiyeli miyiz?

Çoğunlukla “ahlak” olarak son derece yanlış anlaşılan “etik”  kelimesi aslında hiçbir yazılı metine dayandırılmadan, insan davranışlarının ve toplumsal yaşantısının temel taşlarını oluşturan değerler olarak tanımlanabilir. Doğası gereği genel ağırlığıyla

Mars’ta Koloni Kuracak Kadar Cesaretli ve Terbiyeli miyiz?

Çoğunlukla “ahlak” olarak son derece yanlış anlaşılan “etik”  kelimesi aslında hiçbir yazılı metine dayandırılmadan, insan davranışlarının ve toplumsal yaşantısının temel taşlarını oluşturan değerler olarak tanımlanabilir. Doğası gereği genel ağırlığıyla her sosyal topluluk için farklılıklar gösterir ve son derece görecedir. Ekonomide, hukukta, politikada, psikolojide ve adını buraya sığdıramayacağımız onlarca insani bilimsel ve kültürel alt yapıda “etik” kurallar tamamen birbirlerinden farklıdır. Bu farlılıklar inançlardan, atmosfer koşullarına kadar her şeyden etkilenerek küresel olamamış, kültürler arası değişikliklerle var olmuşlardır.  Peki, farklı etik kültür sahibi toplulukları bir araya getirerek, bilinmedik doğa koşulları altında geri dönüşü ve pişmanlığı olamayacak bir toplum kurmak hatta onu ayakta tutmaya çalışmak ne kadar kolay olabilir? Ya da olabilir mi?

Elon Musk Mars yolculukları, NASA Mars kolonileri hakkında konuşurken farklı ırk, din, etnik gruplardan oluşacak dev kolonilerden bahsetmiyorlardı. Ancak gelecekte bunu hedefliyor oldukları da aşikar. Mars yüzeyinde kolonileşme çalışmaları önümüzdeki 50 yıl içerisinde bir noktaya gelebilirse tüm bu başarı NASA ve Elon Musk’ın çabalarıyla gerçekleşmiş olmayacak. Kolonileşme girişimlerinde yaşanması çok muhtemel “etik sorunları” başarıyla sinesine çekebilmiş göçmen/yerleşimcilerin de heykelini Mars’a dikmek gerekecek.

Başka dünyalar ve insani değerler

Çok değil, bundan kısa bir süre önce Musk, yıllardır çalışmaları süren projenin 10 yıl içerisinde gerçekleşeceğini, dahası 200 bin dolarlık bilet ücretini karşılayanlarla birlikte kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak istediğini söylemişti. Bu proje NASA’nın planlarından çok farklı. NASA Musk’ın aksine madenler arayacak, incelemeler yapacak, tarım tesisleri inşa edecek projeler tasarlıyor hatta bunun için eleman bile arıyor. Bu noktada ilk anda Mars’a gidecek ve koloninin temellerini atacak profesyonel astronotlar, aynı okullarda yetişmiş eğitim seviyeleri birbirinden farklı olmayan, görev bilinciyle düzenli çalışacak bir ekip olarak düşünülebilirler. Ancak tüm göreve /projeye idealist yaklaşan NASA, neredeyse 10 seneye yakın bir zaman bir uzay aracının içinde birlikte seyahat edip, belki bir 10 sene daha orada birbiriyle beraber olmak zorunda olan bu insanların farklı etik değerler sebebiyle çıkmaza girmelerini nasıl önleyebilecek?

Bunun için ABD tarihine bakmakta fayda var. Kolonileşen ABD topraklarında Kızılderili tehlikesi neredeyse soykırıma varacak bir durumda çözümlenmek üzereyken Fransızlar, İngilizler, İrlandalılar iki ye bölünerek Kuzey ve Güney savaşına da yol açtılar. Ancak temelde tüm bu birbirine silah sıkan insanlar o topraklara yaşamak için gelmişlerdi, birbirlerini öldürmek için değil. Farklı etik değerler sebebiyle çıkmaza girme durumunun en kolay anlaşılabilir örneğidir Amerikan İç Savaş Tarihi.

Etik çatışmalar için destek kuvvetler

Dünya da yapılaşan koloniler o zaman için de hem bölgesel, hem çevresel hem de kendi içinde farklı kültürlerden oluşmuş bireylerin etik değer çatışmalarıyla evrimleşiyorlar. Aslında zaman içinde üstün olan ağır basıyor ve zayıf olanı asimile ediyor ve hakimiyeti altına alıyor. Bundan da terör ve anarşi doğuyor doğal olarak baskıcı rejimler yeşeriyorlar.

Bu noktada insanların çabuk bölünmesi ve hakim güç olma tutkusu Mars kolonisinin etik sorunlarından bir gibi görünüyor. NASA bu sorunu danışmanlarla yeryüzünde yıllarca test etti ve etmeye devam ediyor. Baskı altında toplumların kırılma noktaları ve kırıcı etkenler hakkında kütüphaneler dolusu araştırma mevcut. Mars’ta yaşanacak koloni toplumları çatışmalarının etik olarak bir temele oturtulup bunun engellemesi için üniversitelerde dersler ve kürsüler bile açılması düşünülüyor.

Az zaman çok iş

Mars kolonisi projeleri ve turistik gezileri için yapılan tüm beşeri, sosyal, kültürel, tıbbi, biyolojik, arkeolojik ve daha onlarca çalışmanın tek bir platformda sonucu ulaşmasına yıllar var. Henüz uzaktan göründüğünde böcek mi yoksa kaya mı diye anlamaya çalıştığımız birçok bize yabancı durumu anlamlı bir şekilde irdeleyemeden Mars kolonisi projesi insanoğluna oldukça uzak görünüyor. Onun için birlikte yaşamanın etik kurallarını öğrenmeden ve farklı şartlar altında denemeden, bu projelerin hüsranla sonuçlanacağını ön görmek de çok zor değil. “Sen daha komşularınla geçinemiyor, iş arkadaşlarının plaza da kuyusunu kazıyorsun, neyine senin Mars’da koloni?" diye sorarlar adama.

Mars Yüzeyinde Dolaşan Böcek Görüntüsü İnterneti Sallıyor

NASA Gezegenlerarası İnternet Geliştiriyor

SpaceX, Mars'a Yolculuk Yapmamızı Sağlayacak Konsept Sistemini Tanıttı

YORUMLAR