Dikkat: Türkiye’de e-Ticaret Kanunu Değişti, Yüksek Cezalar Geliyor

Dikkat: Türkiye’de e-Ticaret Kanunu Değişti, Yüksek Cezalar Geliyor

Yürürlüğe 1 Mayıs'ta girecek Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türkiye’de e-ticaret kurallarını değiştiriyor. Tüketiciye reddetme hakkını tanımak, e-ticaret sitelerine zorunlu kılınıyor.

Yeni yönetmelik, firmalardan gönderilen ticari elektronik iletileri tüketicinin reddetme hakkının ücretsiz ve kolay bir şekilde e-ticaret sitelerince tanınması sağlıyor. Red bildirimi seçeneğinin gönderilen her ticari elektronik iletide yer almasının zorunlu oluyor. Red talebinin ardından e-ticaret siteleri 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti gönderme işlemini durdurmak zorunda olacaklar.

Yani kanun, elektronik ortamda bir mal satımı veya hizmet sunumuna dair sözleşme ve siparişlerdeki yükümlülükleri de kapsıyor. Öte yandan kanun, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla gerçekleştirilen ticari iletişimi ve bunların yapılmasına ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini de düzenliyor.

Bunun yanı sıra kanunun yaptırımları da artıyor. Yeni kanunla beraber e-ticaret işletmelerinin, faaliyette bulundukları alan adlarını, adreslerin, açık iletişim bilgilerini bağlı bulundukları ticaret odası veya esnaf siciline tescil ettirmeleri artık zorunlu oluyor. E-ticaret sitelerinin belirlenebilir olması için bu bilgilerin sitede de yer alması zorunlu oluyor. Promosyon ve hediye gibi pazarlama stratejilerinin de açık ve anlaşılabilir olması şart koşuluyor.

Yeni kanunla beraber, e-ticaret sitelerinin sıklıkla kullandığı pazarlama yöntemleri olan elektronik iletiler ve SMS'ler alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecekler. Bu onay, yazılı veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek ve onay alınmadan gönderim yapılamayacak.

Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı hareket edenler bin liradan 15 bin liraya kadar değişen idari para cezalarına çarptırılabilecekler. Tüketicinin onayı alınmaksızın bir defada birden fazla kimseye ileti gönderilmesine de ceza geliyor. Böyle bir durum saptanırsa ceza üst limiti 50 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

Instagram'ın e-Ticarette Kullanımı ve Önemi

Limango Türkiye'deki Faaliyetlerine Son Verdi

Mobil Cihazlar Üzerinden Yapılan Alışveriş Oranı 2012’de Yüzde 81 Arttı

YORUMLAR