Kota Aşımını Aboneye Bildirmeyen GSM Şirketi Kusurlu Bulundu

Kota Aşımı GSM Şirketi Kusurlu Bulundu 1

Adana’da ikamet eden bir vatandaş, yurt dışı seyahatine çıkmadan önce abonesi olduğu GSM şirketinin bir bayisine gitti. Bayiden 120 dakika konuşma ve yurt dışı 10 gb internet paketi satın alan abone, yurt dışında cep telefonu görüşmeleri yaptı ve interneti kullandı. Türkiye’ye döndüğünde ise 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı.

Bunun üzerine derhal GSM bayisine giden abone, kota aşımının kendisine bildirilmediğini belirterek 7 bin lirasının iadesini talep etti. Ancak bayiden olumsuz yanıt alarak mağdur olan abone, bu kez de Adana 1. Tüketici Mahkemesi’nin yolunu tuttu ve GSM şirketi hakkında dava açtı. Abone, yurt dışında internet ve konuşma paketini sorgulayarak kullandığını ve GSM şirketinin paket kota aşımı sebebiyle kendisini zamanında ve gerektiği şekilde uyarmadığını iddia etti.

GSM şirketinin tüketici haklarını ihlal ettiğini öne süren abone, yaptığı sorgulamalarda kotasının bittiğinin kendisine bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa bile ücretlendirmenin fahiş olduğunu belirtti. Abone, GSM şirketinin kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7 bin TL’nin faiziyle iadesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan GSM şirketi avukatı, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti.

Mahkeme ise, davacının yurt dışında satın aldığı internet paketini kullanması üzerine, davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım sebebiyle bilgilendirildiğine dikkat çekti. Mahkeme, bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Kota Aşımı GSM Şirketi Kusurlu Bulundu 2

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi'nden Emsal Karar

Bunun üzerine davalı, kararı temyize götürdü ve devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi GSM firmasının kota aşımı bilgilendirmesi yapmadığına dikkat çekerek emsal bir karara imza attı. 

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve internet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği ortadadır. Ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca GSM firmasının kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir. O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı nedeniyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."