Milli Muharip Uçak Projesi'ne Devlet Desteği

Milli Muharip Uçak Projesi Devlet Desteği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli bir uçak üretmek amacıyla “Milli Muharip Uçak Projesi” kapsamında Ankara’da bir üretim tesisi kurmuştu. Bu projeye “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamında devlet desteği verileceği açıklandı.

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre, başlangıç tarihi 23 Mart 2018 olan yatırımın süresi 15 yıl olarak belirlendi. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar 659 milyon 670 bin 340 lira, ilave istihdam 3 bin ve nitelikli personel sayısı 300 olarak belirlendi. Yatırıma, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami 660 milyon lira nitelikli personel desteği, 440 milyon lirayı aşmamak kaydıyla faiz desteği veya kar payı desteği sağlanacak. 350 milyon lirayı aşmamak üzere, enerji tüketim harcamalarının %50'si kadar destek ve yatırım yeri tahsisi imkanı verilecek. Ayrıca nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Faiz desteği sabit yatırım tutarının %80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz veya dövize endeksli yatırım kredilerinde ödenen faiz veya kar payının %80'i Bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Firma, yatırımını tamamlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edecek. Ekspertiz işlemlerinin ardından Bakanlık tarafından tamamlama vizesi verilecek. Kamudan kaynaklanan nedenler haricinde, yatırımın belirlenen zaman aralığında (ek süre dahil) yapılmaması durumunda, verilen devlet destekleri gecikme faizleriyle birlikte geri alınacak.

YORUMLAR