Oyunlar Beyne Zarar Veriyor!

Oyunlar Beyne Zarar Veriyor!

Université de Montréal ve McGill University'de görev yapan bilim adamlarının yaptığı yeni bir araştırma, First Person Shooter yani birinci şahıs nişancı oyunlarının beyne zarar verdiğini ortaya çıkardı. 

Gregory West ve Veronique Bohbot önderliğinde yapılan bilimsel araştırma, FPS oyunlarının beynin Hipokampüs bölgesinde yer alan Boz Madde kaybına yol açtığı ve bunun sonucunda da Episodik hafıza (otobiyografik olaylar), uzaysal öğrenme, uzaysal navigasyon (yer-yön bulma), duygulanım gibi özelliklerin kısmen yitirildiğini ortaya koydu. 

Yaşları 18 ile 30 arasında değişen ve daha önce video oyunları oynamamış kişilerden seçilen 100 deneğin, dört yıl boyunca izlendiği araştırmada denekler, beyinlerinin uzamsal hafızasını ve nucleus caudatus bölgesini kullananlar olmak üzere ikiye ayrıldılar. Haftada ortalam 6 saat boyunca oyun oynayanların nucleus caudatus bölgesindeki aktivitenin yüzde 85 oranında arttığı görülürken, buna oranla Hipokampüs'teki Boz Madde oranında düşüş yaşandığı da görüldü.

Bilimsel terimleri bir yana bırakırsak; Boz Madde'deki bu kayıp, kişilerin gerçek mekanları algılama yeteneklerini düşürürken, onların yerine sanal mekanları koymaya yöneldiklerini ispatladı. Araştırmanın başındaki isimlerden biri olan West, "Hipokampüs'teki Boz Madde'si azalmış olan kişiler, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon gibi konularda genç yaşlarda daha çok tehdit altına girerlerken, yaşlandıklarında Alzheimer hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar." şeklinde konuştu. Ayrıca nucleus caudatus bölgesindeki değişimlerin, oyuncuların"otomatik öğrenme mekanizması" daha az kullanmalarına sebep olabileceğinin de altı çizildi.

Herhangi bir FPS oyunu oynayanların da bileceği gibi bu oyunlarda haritaları ezberlemek ve oyun tarzınızı bu ezberlere göre oluşturmak oldukça önemlidir. Bu sebeple uzun süre FPS oyunu oynayan kişilerin beyinleri, uzaysal bir mekanda konumlandırma yapmak yerine oyunlardaki ezberleri daha kolay bulduğundan, çeşitli alışkanlıklarını hemen değiştirme eğilimi göstermeye başlayabiliyor.

Her Oyun Beyne Zarar Vermiyor

Yine aynı araştırma ekibi, bir başka denek grubuna FPS oyunu yerine 3D platform oyunu olan Mario oynatmayı seçti. Benzer test aşamalarından geçen bu grupta, Hipokampüs değişimi görülmezken, beyinlerinde herhangi bir "hasar" görüldüğü de gözlenmedi. Bunun sonucunda da araştırmacı ekip, FPS oyunlarındaki bakış açısı sebebiyle Hipokampüs'ün bunu yanlış algıladığı ve beyinde çeşitli değişikliklere gittiği sonucuna vardı. 

Yine Mario üzerinden yapılan bir başka deney de FPS oyunları oynadıkları sırada Hipokampüs'lerinde değişiklik görülenlerin, düzenli olarak 3D Platform oyunları oynamaya başladıklarında, bu değişimlerin eski haline dönmeye başladığı da gözlemlendi.

Bunun sadece bir çalışma olduğunu ve kesin olmadığını belirtmek önemlidir. Bilimin çalışma şekli, diğer araştırmacı gruplarının bu verileri alıp bunları tekrarlamaya çalışmasının yanı sıra diğer oyun türlerini, diğer demografik bilgileri ve beynin diğer bölümlerini incelemek için kapsamı genişletilmesi gerekmektedir. Ancak grubun bulguları karşı çıkmak için çok açık ve zor. Video oyunlarının hem pozitif hem negatif olarak beyindeki kompozisyon üzerinde çok gerçek bir etkiye sahip olduğunu net olarak bu araştırma üzerinden görebilmekteyiz.

Sürücüsüz Araçlar Video Oyun Teknolojisi İle Güçlendiriliyor

Ünlü Teknoloji Girişimcisi Elon Musk'a Göre Bir Video Oyununda Yaşıyoruz

YORUMLAR