Saadet Zinciri Kairos Teknoloji Hakkında Suç Duyurusu!

Saadet Zinciri Kairos Teknoloji Hakkında Suç Duyurusu!

Türkiye’de 100 bini aşkın üyesi bulunduğu söylenen saadet zinciri Kairos Teknoloji (Kairos Planet) hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca suç duyurusunda bulunuldu. Sistemi ülkede başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyen kişilerin denetim programına alındığı bakanlıkça açıklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kairos Teknoloji veya Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemin merkez adresinin İngiltere olduğu ve Türkiye’de şube, acente, bayi veya ortaklık adı altında herhangi bir temsilciliğinin bulunmadığını kaydederken vatandaşları bu sisteme karşı uyardı. Ayrıca sosyal platformlarda kendilerini şirketin Türkiye distribütörü veya temsilcisi olarak tanıtan çok sayıda kişinin bulunduğunun tespit edildiğini de belirtti. Bakanlıktan gelen resmi açıklama şöyle;

“Sistemi ülkemizde başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyenlerin faaliyetlerinin Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmek üzere denetim programına alındığı 15 Temmuz 2016 tarihli Bakanlığımız duyurusunda ifade edilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız Müfettişlerince 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de Kairos Technologies Limited Şirketine ait satış sisteminin tanıtımını yaptığı, yaydığı ve yeni üyelerin sisteme dahil edilmesini sağladığı tespit edilebilenler nezdinde gerçekleştirilen denetim neticesinde hazırlanan raporda; şirketin satış sisteminde, sisteme yeni üyeleri kazandırmanın ödülünün, kira gelirinden çok daha yüksek bir seviyede tutulduğu ve üyelerin, satın aldığı ürün paketlerinden kira geliri elde etmekten çok sisteme yeni üyeler kazandırma yönünde dolaylı olarak teşvik edildiği, bu yönüyle de üye genişlemesine dayalı, sisteme daha önce dahil olanların daha çok kazanç elde ettikleri, sistemin alt kollarında yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan üyelere aktarıldığı, kariyer ilerlemelerinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

Söz konusu tespite ilişkin olarak "piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya yayanlar hakkında 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır" hükmü uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

Saadet Zinciri Olduğu İddia Edilen Kairos'un Üyeleri Batıyor!

YORUMLAR