SGK Dökümünüzdeki Bu Koda Dikkat Edin!

e-devlet SGK hizmet

e-Devlet üzerinden SGK Hizmet Dökümü belgesini inceleyen bazı çalışanlar ve emekliler, hizmet dökümündeki Ş harfini görünce şaşkına uğradılar. Şüpheli anlamını taşıyan Ş harfi, başınıza birçok dert açabilir.

Son dönemlerde e-Devlet Kapısı üzerinden SGK Hizmet Döküm Belgesi almak isteyen vatandaşlardan bazıları, bazı günler ve ayların hemen yanında yer alan ''Ş'' kodunu gördüler. ''Şüpheli'' anlamını ifade eden ve genelge ile birlikte ilan edilen bu kodun, SGK Hizmet Dökümünde yer alıyorsa çalışanlar açısında ciddi problemler oluşturabileceği söylendi.

SGK belgesinde iş yerlerine yönelik denetim sisteminin bir sonucu olan Ş kodunun, sahte belgelere işaret ettiği dile getirildi. Belgenin şüpheli konumuna düşmesiyle birlikte müfettiş denetimine girdiğini kaydeden uzmanlar, denetimden geçemeyen belgelerin sahte olarak tescillendiği ve belge sahibine çeşitli cezai müeyyideler uygulandığı ifade edildi.

Ş kodu emeklilik iptal ettirebilir

Müfettişlerin SGK belgelerini sahte olarak nitelendirmesinin ardından belge sahibine ve iş yerine dava açılabileceğini kaydeden SGK uzmanları, hem hizmet sürelerinin hem de emekliliğin SGK tarafından iptal edilebilme durumu söz konusu olabileceğini vurguladılar.

Ancak yine belirtilen raporda, iş yerinin (şirketin) sahte olmadığı, hizmetlerin ise gerçek olduğunun tespiti yapılırsa geçerli kabul edilmektedir. Sahte olan iş yerlerini saptamak ve hizmet süreleri eksik olan kişileri belirlemek için bir kontrol mekanizması olan bu uygulamanın kapsamını genişletildi.