Telefon ve İnternet Faturalarında Vergiler Değişiyor

telefon-internet-fatura

Yeni yılda yapılacak vergi düzenlemelerinden telefon ve internet fatuları da etkilenecek. Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ile internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5 olarak değiştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", birçok yeni vergi değişikliğini hayatımıza sokmuştu. Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan yenileme çok konuşulurken, aynı torba yasada telefon ve internet kullanıcılarını etkileyecek yeni bir düzenleme daha yapıldı.

Kanunla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ilgili olduğu hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretleri konularına ilişkin mevzuatlarda değişiklikler yapılırken, kafa karışıklığına neden olan kimi durumlara açıklık getirildi. Hatalı faturalandırma tutarları yani mükerrer faturalar, düzeltmeye konu edilen bedeller, baz istasyonunun kurulu bulunduğu tesislerden elde edilen gelirler, hazine payı matrahı dışına çıkarıldı. Hazine payı ödemelerinin takip ve tahsil görevi, Hazine Müsteşarlığından BTK'ya devredilirken, denetim ve uzlaşma görevi Maliye Bakanlığına verildi. Süresinde ödenmeyen hazine payı için 3 kat olan cezai şart, 1 kata düşürüldü. Bunlarla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tahsil edilen kimi başka ödemeler de yine BTK'ya geçirildi. 

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ile internet hizmetlerinden yüzde 5 alınan ÖİV'in, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştirileceği daha önce açıklanmıştı. İnternet ve telefon fatularında değişikliklerin olmasını sağlayacak yeni vergilendirmeyle birlikte, BTK'nın kimi anlaşmazlıklarda aracılık yapması kararı da alındı. Düzenlemeyle maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaatinin görüldüğü durumlarda, tahsiline aracılık ettiği alacaklar ile hazine payına ilişkin cezai şart hariç BTK'ya borç ve alacaklarının tamamı ya da bir kısmına ilişkin uzlaşma yetkisi verildi. Uzlaşmaya ilişkin usul-esasların, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak BTK tarafından belirlenmesi de istendi.

Kimi sektörlerde verimlilik sağlaması sebebiyle Makineler Arası İletişim (M2M) sağlayan teknolojiler telsiz ücretinden muaf tutulurken, 5G ve ötesi gibi sürekli olarak gelişen mobil teknolojilerde ihtiyaç duyulan altyapı kurulumunun yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla mobil haberleşme işletmecilerinin baz istasyonları için ödedikleri telsiz ücretlerinde cihaz/kanal sayısı yerine net satışların yüzde 5'inin tahsil edileceği söylendi.

YORUMLAR