TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Oranlarını Açıkladı

Türkiye İstatisik Kurumu (TÜİK), girişimlerle ilgili yaptığı önemli bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarına göre girişimlerin internete erişim oranı geçtiğimiz yıla göre 4 puan artarak yüzde 94.9’a yükseldi.

2018 yılına göre artış gösterip yüzde 94.9’luk internete erişim oranına sahip olan işletmeler, 10 ve daha fazla çalışana sahip olan girişimleri kapsıyor. Bu oran genellikle çalışan sayısı arttıkça artıyor. Araştırmaya göre 10-49 çalışanı olan girişimlerde oran yüzde 94.1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98.7, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,7 olarak belirlendi.

Girişimlerde bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 96.7 olarak belirlendi. Bu girişimlerin sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere web sitesine sahip olma oranları yüzde 66.6 oldu. Web sitesine sahiplik oranları en yüksek olarak yüzde 90.4 ile 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde bulunurken 50-249 çalışanı olanlarda oran yüzde 78.2, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 63.9 olarak belirlendi.

Araştırmada girişimlerin internete erişimde genişbant bağlantıya sahip olma oranı yüzde 93.3 olarak tespit edildi. Genişbant internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 16,6'sının 10 Mbit/s altında, yüzde 62,4'ünün 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 21'inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyanın günümüzdeki etkisini ortaya koyan araştırma, girişimlerin yüzde 49.6’sının yani neredeyse yarısının sosyal medya hesapları kullandığını gösterdi. Sosyal medyada var olmanın yanı sıra e-satış alanında da faaliyet gösteren girişimlerden 10-49 çalışana sahip olanların yüzde 10.5, 50-249 çalışana sahip olanların yüzde 12.9, 250 ve üzeri çalışana sahip olanların da yüzde 24.4'ü e-satış gerçekleştirdiler. Bu satışların ise yüzde 70.7’sini kendi web siteleri ya da mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştiren girişimlerin yüzde 62.3’ü de satışlarını online mağazalar ve pazar yerleri üzerinden gerçekleştirdi.

İnternet ile yakından alakalı olan girişimlerde bilişim uzmanı istihdam etme oranları da belirlendi. Araştırmaya göre, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,7'si çeşitli süreçlerde görev alan bilişim uzmanlarından yardım alıyor. 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 10.1’i, 50-249 çalışana sahip olanların yüzde 26.3’ü, 250 ve üzeri çalışana sahip olanların yüzde 64.8’i bilişim uzmanı istihdam ediyor.