TÜİK İnternet Raporu 2021: 10 Milyon İnsan Hiç İnternet Kullanmadı

TÜİK internet raporu 2021 açıklandı. Raporla birilikte Türkiye'nin internet kullanım alışkanları da ortaya çıktı.

TÜİK internet raporu 2021 ne anlatıyor? Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında hanelerin %92,0'ının evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran geçen yıl %90,7 idi. 

İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. düzeye göre en yüksek %97,1 ile İstanbul olurken, bu bölgeyi %94,2 ile Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) bölgesi izledi.

  • 16-74 Yaş Grubu İnternet Kullanımı: 61.662.990
  • Hiç İnternet Kullanmayanlar: 10.729.360
  • Hiç E-Devlet'e Girmeyenler: 25.343.489
  • Hiç Online Alışveriş Yapmayanlar: 34.346.285

Dünyanın En Ucuz İnternet Fiyatları Açıklandı: Türkiye Kaçıncı?
İNTERNET

Dünyanın En Ucuz İnternet Fiyatları Açıklandı: Türkiye Kaçıncı?

Dünyanın en ucuz internet fiyatları 2021 listesi paylaşıldı. Dünyada yaklaşık 3,8 milyar akıllı telefon kullanıcısı var.

TÜİK internet raporu 2021 açıklandı

İnternet kullanım oranı 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %82,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %79,0'dı. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %87,7 ve kadınlarda %77,5 olduğu görüldü.

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2021 yılında %92,0 oldu. Buna göre hanelerin %61,9'u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet (uydunet), fiber bağlantı vb.) ile internete erişim sağlarken %88,5'i mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl %89,9'du.

16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %80,5'inin, 2021 yılı ilk üç ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandığı görüldü. Düzenli internet kullanımı bir önceki yıl %76,5'ti. 

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında %44,3 olarak gözlenirken önceki yıl %36,5 idi. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde %48,3 iken kadınlarda %40,3 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile %40,2 ve %32,7 olarak gözlenmişti.

İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal siparişi veren ya da satın alan bireylerin %70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu %40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, %33,4 ile gıda ürünleri, %28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, %27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve %27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan mal türleri erkeklerde; %64,1 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %42,7 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve %33,4 ile gıda ürünleri iken kadınlarda %77,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %40,6 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %38,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar oldu.

YORUMLAR