Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Planı Belirlendi

Türkiye Dijital Reklam Yatırımları Artıyor 1

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedeflerini belirlediğini açıkladı. Yeni planda; bilgi ve iletişim sektöründe Türkiye'yi uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırma vizyonuyla faaliyet gösteren BTK'nın, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracağı açıklandı.

Ayrıca, ülkenin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedeflerini belirleyen BTK'nın, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekeleri ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ile fiber altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürüteceği ve bunun için erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişliliği gözetilerek azamileştirilmesi, mevcut fiber ve kablo altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınarak, fiber erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı kırsal bölgelerde alternatif teknolojik çözümler teşvik edileceği duyuruldu.

Siber Tehditlere Daha Hızlı Önlemler Alınacak!

Yeni planda, bilgi güvenliğinin sağlanması ile ulusal siber güvenliğin artırılmasına yönelik imkanların geliştirilmesi ve elektronik ortamda kullanıcı güveni oluşturulacağı ve Kurum bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliğinin artırılacağı söylendi.

Yeni yol haritasında, yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek Türkiye'de kullanılması, bu alanda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri, yerli ve milli üretimin kullanımının geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici mekanizmaların oluşturulacağı da belirtildi.

Stratejik plana göre, 5G için kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumu kolaylaştırılacak. 5G hizmetini sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyaçları tespit edilerek, bu alanda alınacak tedbirler belirlenecek. Üniversite ve özel sektörle 5G teknolojisini geliştirmek için iş birliği yapılacak. Uluslararası kuruluşların 5G'ye yönelik standardizasyon çalışmaları incelenerek, ulusal mevzuatla uluslararası standartlar uyumlaştırılacak.

Sizler yeni stratejik plan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!