Yapılan Bir Araştırma Google'a Güvenilmediğini Ortaya Çıkardı

Son zamanlarda kullanıcı verilerinin sızdırılması gibi internet kullanıcılarının güvenini sarsan olaylar gerçekleşirken Google’a kesilen para cezalarını ve Google'ın güvenilirliğini sorgulayan anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Areda Survey’in yaptığı anket sonuçlarına göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 52’si Google’ın rekabet ihlalleri nedeniyle aldığı cezaları hak ettiğini düşünüyor.

Areda Survey’in Rekabet Kurulu’nun Google’a büyük miktarda cezalar kesmesi ile ilgili yaptığı araştırmada Türkiye genelinde 1064 kişiye Google’a uygulanan cezalar soruldu. 20-23 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmada “Türkiye’nin ‘rekabet ihlali’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Google’a idari para cezası uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 42.5’i Google'ın cezayı hak ettiği cevabını verirken yüzde 18.9’luk kısım ise ceza verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Geriye kalan yüzde 38.5’lik kısım ise konu hakkında fikirlerinin olmadığını belirtti.

Araştırmaya katılan kişilerin Google’a olan güvenleri de sorgulanırken katılımcıların yüzde 45.3’ü Google’a güvenmediklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 17.1’i Google’a güvendiklerini söylerken yüzde 37.2’si ise bu konuda nötr olduklarını belirtti. Ayrıca araştırmanın sonuçları eğitim seviyesi yükseldikçe duyulan güvenin azaldığını ortaya çıkardı. Google’a en çok güvenen kişilerin ise yüzde 43.8’lik bir oranla  18-24 yaş aralığındaki kişiler olduğu görüldü.

Araştırmada Google’ın tekelleşmesi hakkında da katılımcıların fikirleri alındı. Katılımcıların yüzde 54.8’i Google’ın tekelleştiğini düşünürken yüzde 16.5’lik kısım ise tekelleşmediğini düşündüklerini söyledi. Yüzde 28.6’lık kısım ise fikrinin olmadığını belirtirken araştırma, erkeklerin kadınlardan daha fazla bir oranda Google’ın tekelleşmeye çalıştığını düşündüğünü ortaya koydu.

YORUMLAR