Yurtdışı Alışverişlerinde Gümrük Sınırı İki Katına Çıktı

Yurtdışı Alışverişlerinde Gümrük Sınırı İki Katına Çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Kanunu üzerinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Henüz taslak aşamasında olan değişikliğin en dikkat çeken noktası ise 75 euro olan yurtdışı alışverişlerindeki gümrük vergisi muafiyetinin 150 euroya çıkarılması olarak görünüyor.

Bakanlığın Gümrük Kanun Taslağı adı altında yayınladığı değişiklikler, 9 Aralık Cuma gününe kadar yine bakanlığın hazırladığı bir sayfa üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Bu adres üzerinden erişebileceğiniz 94 sayfalık Yeni Gümrük Kanunu Taslağı, içerisinde oldukça fazla değişiklik barındırıyor. Bunlar arasında en dikkar çekeni de daha önce 75 euro olarak belirlenen yurtdışı alışverişlerindeki vergi muafiyetinin 150 euro'ya çıkarılması.

1999 yılında çıkarılan yasayla birlikte yurtdışından gelen ve 150 euro'yu geçmeyen eşyaların, vergi muafiyeti dahilinde olduğu belirtilmişti. Fakat yasanın 167. maddesinde 2009/15481 Sayılı Karar'ın 45.Maddesi ile yapılan bir düzenleme ile 2009 yılından itibaren "Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır." ibaresi yasaya eklenmişti. 

Yurtdışından vergisiz alışveriş sınırı ne kadar olacak?

Yeni Gümrük Kanunu ile birlikte 75 euro olarak belirtilen sınırın, tekrar 150 euro'ya çekilmesi gündemde. 9 Aralık Cuma gününe kadar kamuoyundan geri dönüşleri alacak olan bakanlık, bunun ardından tasarıyı meclise sunacak. Meclisin yasayı onaylamasının ardından öneri Cumhurbaşkanına gidecek. Cumhurbaşkanının da yasayı onaylaması halinde, yeni yasa Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yurtdışı alışverişlerindeki vergi muafiyeti sınırı, yasanın 150. maddenin ç bendine göre 150 euro'ya çıkmış olacak. Türk vatandaşlarının veya belirli bir süre için Türkiye’de yaşayacak, geçici oturma iznine sahip olan kişilerin, yolcu beraberinde 430 Euro’ya kadar eşya getirmelerini ön gören maddede ise değişlik olmayacak. Bu değişiklikle birlikte yurtdışından daha ucuza ürün getirmenin yolu iyice açılmış olacak.

Amazon Almanya Web Sitesinde Kargo Bedava, Türkçe Hizmet Başladı

YORUMLAR