En Çok Hangi Sosyal Medya Platformu Haber Kaynağı Olarak Kullanılıyor?

Haber kaynağı olarak en çok kullanılan sosyal medya platformları açıklığa kavuştu. Peki, kullanıcılar en çok hangi sosyal medya platformlarından haber alıyor?

Pew Research Center tarafından yapılan yeni bir anket ile insanların haber kaynağı olarak en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı belirginlik kazandı. Anketin sonuçları, pek çok insanın tahminine göre şekillenmiş olsa da anketin detayları bir hayli şaşırttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren kişilerle gerçekleştirilen ankette yetişkinlerin yarısı, sosyal medya sitelerini bazen ya da sık sık haber almak için kullandığını belirtti. Bu sayı, geçen yıla oranla biraz daha düşük olsa da sosyal medyanın yanlış bilgilere karşı olan zayıflığı göz önünde bulundurulduğunda yeterince endişe verici olabilir.

Veri Kaynağı Olarak Facebook'u Kullananlar Yandı!
SOSYAL MEDYA

Veri Kaynağı Olarak Facebook'u Kullananlar Yandı!

Veri kaynağı olarak dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook'tan yararlanan araştırmacılara yanlış bilgi verildiği ileri sürüldü.

Haber Kaynağı Olarak Kullanılan Sosyal Medya Platformları

  • Facebook: %31
  • YouTube: %22
  • Twitter: %13
  • Reddit: %7
  • TikTok: %6
  • LinkedIn: %4
  • Snapchat: %4
  • WhatsApp Messenger: %3
  • Twitch: %1

Pazartesi günü Pew tarafından paylaşılan yeni veriler, ilginç detayların ortaya çıkmasını sağladı. Ankete katılan ABD'li yetişkin sosyal medya kullanıcılarının %31'inin Facebook'tan haber aldığını ifade etti. Bu, Facebook'un hala haber alanında diğer sosyal medya siteleri ile rekabet içerisinde olduğunun en büyük göstergesi olabilir.

Facebook'u %22 ile YouTube takip etti. YouTube'un ardından %13 ile Twitter geldi. Bu sonuçlara göre en az kullanılan sosyal medya platformu Twitter gibi görünse de yalnızca Twitter kullanıcılarına bakılacak olduğunda kullanıcıların %55'inin sosyal medya sitesini düzenli olarak haber almak için kullandığı görülüyor. Bu da elbette ki Twitter'ın diğer platformlara kıyasla daha çok haber amaçlı kullanıldığını gösteriyor.

Bir diğer noktada ise Reddit, TikTok, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat ve Twitch gibi platformlar var. Bunlardan bazıları her ne kadar sosyal medya platformu olarak kabul edilemeyecek olsa da kullanıcılara sosyalleşme olanağı tanıdığından listede yer alıyor.

Reddit, %7 oranla Twitter'dan sonra TikTok, LinkedIn, Snapchat, WhatsApp ve Twitch'in önünde yer alıyor. Ankette LinkedIn ve Snapchat %4, WhatsApp %3, Twitch ise %1 olarak sonuçlandı.

Anketin sonuçları, haber konusunda sosyal medya platformuna güvenmenin risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarısı, haber kaynağı olarak sosyal medyayı kullanıyor ki bu da onları yanlış bilgilere karşı daha zayıf hale getiriyor.

YORUMLAR